Ymchwiliad i achos tân yng nghanol Caerdydd

Tan Image copyright Sy Alexis

Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu bod yn parhau i ymchwilio achos tân yng Nghaerdydd nos Fercher.

Bu un o brif ffyrdd y brifddinas ar gau am gyfnod.

Ar un adeg roedd dros 40 o ddiffoddwyr yn ceisio rheoli'r tân mewn adeilad tri llawr ar Heol y Dug, gyferbyn â Chastell Caerdydd.

Cafodd criwiau diffoddwyr eu galw i'r safle am tua 21:20.

Dywedodd llefarydd eu bod wedi llwyddo i reoli'r tân a'i rwystro rhag lledu.

Ni chafodd unrhyw un ei anafu yn y digwyddiad.

Straeon perthnasol