Teyrngedau i'r awdur Dewi Arwel Hughes fu farw yn 70

Dewi Arwel Hughes Image copyright Facebook

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i'r awdur Dewi Arwel Hughes a fu farw ddydd Mercher.

Yn wreiddiol o'r Bala, graddiodd yn y Gymraeg a Diwinyddiaeth o Brifysgol Bangor.

Bu'n darlithio yng Ngholeg Polytechnig Cymru ym Mhontypridd cyn ymuno ag elusen Tearfund yn 1987 fel y cydlynydd yng Nghymru.

Yn 1993 cafodd ei benodi'n Ymgynghorydd Diwinyddol, ac fel rhan o'r gwaith bu'n ymchwilio i ddiwinyddiaeth a thlodi byd eang.

Ysgrifennodd sawl cyfrol am y pwnc, yn cynnwys God of the Poor a Castrating Culture. Fe wnaeth ymddeol yn 2012.

'Gweld ei golled yn fawr'

Dywedodd cyn gyd-weithiwr iddo yn yr elusen, Siôn Meredith: "Roedd Dewi Arwel yn Gymro a Christion a gafodd ddylanwad mawr ar bobl yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

"Roedd yn awdur uchel ei barch, a helpodd Cristnogion i ddeall perspectif newydd ar ffydd, cenedligrwydd a thlodi byd eang.

"Cyffyrddodd â chymaint o bobl drwy ei gymeriad cynnes a'i wên hynaws.

"Byddwn yn gweld ei golled yn fawr."

Dywedodd Hywel Meredydd o Tearfund Cymru: "Roedd Dewi yn ysbrydoliaeth ac yn ladmerydd effeithiol dros y tlawd, bu'n weithgar iawn yn cynhyrchu llyfrau dylanwadol ac enillgar.

"Nid yn unig ei eiriau mewn print oedd yn ddylanwadol ond ei fywyd dyddiol yn gweithredu y gwerthoedd roedd yn eu coleddu."

'Cyfaill mwy na dim'

Roedd Dr Hughes yn aelod o Eglwys Fedyddwyr Temple ym Mhontypridd, gwasanaethodd ar Gyngor a Phwyllgor Gwaith y Cynghrair Efengylaidd yng Nghymru, ac roedd yn un o sylfaenwyr ac ymddiriedolwyr elusen Gobaith i Gymru.

Roedd hefyd yn ymwneud â mudiad Pont ym Mhontypridd i efeillio'r dref gydag Mbale yn Uganda.

Dywedodd Graham Fairbairn, cyn Ddirprwy Gyfarwyddwr Tearfund, bod Dr Hughes yn "gydweithiwr arbennig iawn ac yn gyfaill rhagorol", ac y bydd "ei lyfrau a'i waith ar ddiwinyddiaeth tlodi yn gofeb barhaus i'w wasanaeth" Cristnogol.

Er yn "ysgolhaig ac yn ddiwinydd o'r radd flaenaf" meddai Arfon Jones, ychwanegodd mai "cyfaill oedd Dewi fwy na dim".

Mae'n gadael ei wraig Maggie a phump o blant, Rebecca, Daniel, Steffan, Anna a Lydia, a chwech o wyrion, ynghyd â thair chwaer, Gwennan, Haf a Lona.

Pynciau Cysylltiedig