Prif Weinidog yn dangos 'cryfder cymeriad' medd Cairns

Theresa May

Mae'r rhan fwyaf o Aelodau Seneddol y Ceidwadwyr yng Nghymru'n dweud eu bod yn dal i gefnogi Theresa May, er bod un wedi dweud wrth BBC Cymru fod nifer o aelodau yn San Steffan yn teimlo nad ydy hi'n "bosib iddi barhau".

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns fod y Prif Weinidog wedi dangos "cryfder Cymeriad", ac nad oedd e'n ymwybodol o unrhyw gynllwyn i alw arni i gamu i'r neilltu.

Daw'r cwestiynau am ei harweinyddiaeth yn dilyn ei haraith yng Nghynhadledd y Ceidwadwyr ym Manceinion ddydd Mercher, pan lwyddodd comedïwr i gyrraedd y llwyfan a chyflwyno papur P45 iddi.

Hefyd, am rannau mawr o weddill yr araith, cafodd drafferth i siarad oherwydd peswch drwg.

Image copyright Getty Images
Image caption Llwyddodd comedïwr i estyn papur P45 i Theresa May yn ystod yr araith

Dywedodd Aelod Seneddol Sir Drefaldwyn, Glyn Davies, ei fod yn cefnogi Theresa May yn llwyr, tra bod un arall o wyth aelod seneddol y Torïaid yng Nghymru'n dweud mai hi yw'r "person iawn i arwain y llywodraeth."

Ond dywedodd un aelod fod yna garfan yn gwneud symudiadau yn erbyn y Prif Weinidog,"ond mae'n aneglur a yw'n symud i'r graddau y bydd hi'n mynd."

Ychwanegodd y ffynhonnell: "Mae llawer o drafod yn digwydd ar hyn o bryd. Mae yna lawer o anfodlonrwydd yn y blaid.

"Mae yna gydweithwyr oedd yn arfer meddwl y dylid rhoi cyfle iddi nawr yn cwestiynu a all hi barhau."

'Cefnogaeth'

Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o ASau'r Ceidwadwyr yng Nghymru wedi datgan eu cefnogaeth i Mrs May.

"Does neb yn yr hwyl am her i'r arweinyddiaeth. Dydw i ddim yn gwybod pwy fyddai'r bobl fyddai eisiau un," ychwanegodd y ffynhonnell.

"Mae yna ambell ego rhy fawr o gwmpas y cabinet sy'n gwneud pethau'n anodd iddi."

Dywedodd hefyd ei bod hi wedi bod "yn anodd iawn, iawn" ers yr etholiad "trychinebus".

Image caption Dywedodd Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns nad oedd yn ymwybodol o gynllwyn i alw ar y Prif Weinidog i gamu i'r neilltu.

Ar raglen y Post Cyntaf fore Iau, dywedodd Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns fod Theresa May wedi dangos "cryfder cymeriad" yn ystod yr araith.

"Dwi'n credu bydd pobl o Gymru a ledled y Deyrnas Unedig yn cefnogi'r agwedd wnaeth hi ddangos ddoe."

Ychwanegodd AS Mynwy, David Davies, ar raglen Taro'r Post: "Rwy'n hapus iawn gyda Theresa May, ond mae pethau'n anrhagweladwy ar hyn o bryd."

Straeon perthnasol