Carchar ar ôl cyfadde' dynladdiad

keiran roberts Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn 26 oed o Fangor wedi ei garcharu am chwe blynedd a naw mis am ddynladdiad Eskinumo 'Henry' Ayabowei.

Bu farw Mr Ayabowei o Langefni yn dilyn ymosodiad y tu allan i glwb nos yn y ddinas ym mis Ebrill.

Bu farw ar ôl iddo daro ei ben ar ochr palmant ar ôl cael ei daro gan Keiran Roberts.

Fe blediodd Roberts yn euog i'r cyhuddiad o ddynladdiad yn Llys y Goron Caernarfon.

Yn ystod yr achos clywodd y llys fod Roberts wedi ei ryddhau o'r carchar ar drwydded pan ddigwyddodd yr ymosodiad. Roedd wedi bod dan glo am droseddau yn ymwneud ag arfau.

Fe ddywedodd yr erlyniad wrth y llys bod Roberts wedi taro Mr Ayabowei yn ei wyneb "heb rybudd amlwg nac ysgogiad" a bod ei ben wedi taro'r palmant.

Cafodd ei gludo i ysbyty yn Stoke on Trent, ac roedd ar beiriant bywyd cyn i hwnnw gael ei ddiffodd yn ddiweddarach.

Roedd Mr Ayabowei - oedd hefyd yn cael ei adnabod dan yr enwau Henry Esin a Romeo - yn ŵr i Melicia Gerrard ac yn dad i ddau o blant.

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Bu farw Eskinumo 'Henry' Ayabowei ar 2 Ebrill yn dilyn yr ymosodiad ger clwb nos Peep

Teyrnged

Y tu allan i'r llys, rhoddodd ei wraig Melicia deyrnged:

"Wrth i Kieran Roberts ddechrau ei ddedfryd fer o dan glo mae fy nheulu a mi yn parhau i fyw heb Henry. Chawn ni byth ein rhyddhau oddi wrth y boen a'r loes.

"Mae fy mywyd wedi chwalu o fy amgylch. Mae ein bywydau wedi creithio gan y weithred erchyll hon. Mae'n weithred sydd mor amhosib i'w deall i'r rheini sy'n deall a gwerthfawrogi gwerthoedd da.

"Rwyf yn benderfynol o fod yn gryf er lles fy merched. Rydym ni fel teulu wedi cael cysur oddi wrth y nifer o deyrngedau sydd wedi cael eu rhoi i Henry gan y gymuned leol. Mae'n dangos ei fod yn berson mor arbennig. Bydd hwn yn destun balchder i fy merched wrth iddynt dyfu'n hŷn.

"Mae'n torri fy nghalon meddwl na fydd eu tad yn gallu bod gyda nhw Ddydd Nadolig, ar eu pen-blwydd neu ym mabolgampau'r ysgol.

"Dim ond pum mis oed oedd fy merch ieuengaf pan gollodd ei thad ond mi wna i'n siŵr ei bod hi'n gwybod bod ei thad yn ei charu fel y bydd teulu Henry yn Nigeria yn gwneud. Rydym mewn cysylltiad dyddiol gyda nhw.

"Roedd Henry'n berson arbennig, yn gymeriad llawn bywyd ac yn llawn gobaith ar gyfer y dyfodol. Cafodd effaith ar nifer o bobl o bob math a bydd ei deulu, ei ffrindiau a phawb a gafodd y cyfle i'w nabod yn hiraethu amdano. Mae'r byd yn llai hebddo."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol