Darganfod Apiau Cymraeg

Image caption Ewch ati i lawrlwytho!

Mae amrywiaeth dda o apiau ar gael yn Gymraeg ar gyfer dyfeisiadau iOS ac Android. Dyma ambell un i'ch rhoi ar ben y ffordd...

Byd Cyw

Ap lliwgar ac addysgiadol fydd yn difyrru plant bach am oriau. Mae cyfle i chwarae gemau, clywed straeon a chanu caneuon yng nghwmni Llew, Bolgi, Jangl, Deryn, Plwmp a Cyw ei hun, wrth gwrs.

Traffig Cymru

Gwnewch yn siŵr fod y ffordd yn glir cyn dechrau ar eich taith. Mae ap Traffig Cymru yn dod â diweddariadau a delweddau camerâu traffig o'r priffyrdd yn syth i'ch dwylo.

Ap Sglein

Adnodd ar gyfer dysgwyr sy'n astudio'r Gymraeg fel iaith gyntaf CA5/safon uwch. Heriwch eich gallu gramadegol trwy'r gweithgareddau amrywiol.

S4C

Gwyliwch eich hoff raglenni S4C yn fyw neu ar alw, a gweld gwybodaeth am raglenni a gweithgareddau'r sianel.

SwiftKey

Allweddell ar gyfer eich dyfais sy'n deall Cymraeg. Mae modd newid y gosodiadau er mwyn cywiro eich testun yn ddwyieithog, a dewis dyluniad eich hun ar gyfer yr allweddell.

Ap Geiriaduron

Cysgair ar gyfer eich dyfais symudol. Mae modd chwilio am eiriau Saesneg-Cymraeg/Cymraeg-Saesneg, a does dim angen cyswllt gwe i'w defnyddio.

Ac wrth gwrs... y gorau o Gymru mewn un lle, cofiwch am ap BBC Cymru Fyw!

Hefyd o ddiddordeb...

Ewch draw i wefan Apiau yn Gymraeg i ddarganfod mwy fyth o apiau difyr ar gyfer eich dyfais symudol a chyfrifiadur.