Meithrinfa dda y sêr

ryan hedges
Image caption Ryan Hedges

Mae yna wyneb newydd yng ngharfan bêl-droed Cymru ar gyfer y gemau allweddol yn erbyn Georgia a Gweriniaeth Iwerddon.

Cafodd Ryan Hedges, ymosodwr 22 oed o glwb Barnsley yn y Bencampwriaeth yr alwad yn dilyn anaf i Marley Watkins.

Dim ond pedair blynedd sydd yna ers i Hedges chwarae i'r Fflint yng Nghynghrair y Cymru Alliance.

Mae cynghreiriau pêl-droed Cymru wedi bod yn feithrinfa i nifer o chwaraewyr aeth yn eu blaenau i wisgo crys coch Cymru. Ai Ryan Hedges fydd y diweddara' i ennill cap llawn dros ei wlad?

Ydych chi'n cofio rhai o'r chwaraewyr eraill i ddisgleirio yn rhai o gynghreiriau Cymru cyn gwneud eu marc ar y llwyfan rhyngwladol? Dyma i chi ambell i enghraifft:


Mark Delaney

Chwaraeodd Mark Delaney am naw tymor yn Uwch Gynghrair Lloegr gyda Aston Villa rhwng 1998 a 2007 ar ôl symud yno o Gaerdydd. Ond dechreuodd ei yrfa bêl-droed ar y Waun Dew, Caerfyrddin.

Chwaraeodd dros Gaerfyrddin am ddau dymor. Aeth ymlaen i ennill 36 o gapiau dros Gymru.

Image copyright Getty Images
Image caption Delaney yn taclo Andriy Shevchenko o'r Iwcrain yn ystod un o gemau rhagbrofol Cwpan y Byd, 2002

Glyn Garner

Un cap yn unig gafodd Glyn Garner yn y gôl i Gymru. Daeth ar y maes yn erbyn Trinidad a Tobago ym mis Mai 2006. Hon oedd gêm gyntaf Gareth Bale dros ei wlad.

Cafodd Garner gyfnod yn chwarae i Leyton Orient (2005-2007) a Shrewsbury Town (2007-2010). Ond dechreuodd ei yrfa yn y gôl i Gwmbrân, cyn chwarae i Lanelli. Mae Garner dal i chwarae ac yntau'n 40 oed, ac yn ddiweddar bu'n cynrychioli Casnewydd, Merthyr a Goetre, Sir Fynwy.

Image caption Cymrodd Garner le Jason Brown yn y gôl yn y fuddugoliaeth yn erbyn Trinidad a Tobago

Steve Evans

Chwaraeodd Steve Evans dros Y Seintiau Newydd am saith tymor cyn ymuno a'i dref enedigol, Wrecsam, yn 2006. Cynrychiolodd Wrecsam 80 gwaith ac roedd gyda'r cochion yn Y Gyngres tra oedd yn chwaraewr rhyngwladol.

Gyda John Toshack yn reolwr cafodd Evans saith cap dros Gymru o 2006 i 2008.

Image caption Yn ystod ei yrfa fe gynrychiolodd Steve Evans Y Seintiau Newydd, Croesoswallt, Wrecsam a Gap Cei Connah. Mae bellach yn is-hyffrorddwr gyda'r Seintiau Newydd

Owain Tudur Jones

Gyda Phorthmadog yn Uwch Gynghrair Cymru y dechreuodd Owain Tudur ei yrfa, gan chwarae yno rhwng 2000 a 2001. Aeth ymlaen i chwarae dros Fangor cyn symud i Abertawe ac yna Norwich. Chwaraeodd hefyd dros Inverness Caledonian Thistle, Hibernian a Falkirk yn Yr Alban cyn ymddeol yn 2014.

Enillodd Tudur Jones saith cap dros Gymru rhwng 2008 a 2013.

Image copyright S4C
Image caption Mae Owain Tudur Jones bellach yn ddarlledwr pêl-droed ar BBC Radio Cymru ac S4C

Tom Bradshaw

Cafodd Bradshaw ei fagu yn Nhywyn, Sir Feirionnydd, ac felly ei glwb lleol yn Uwch Gynghrair Cymru oedd Aberystwyth. Chwaraeodd dros y tîm ieuenctid yno cyn cynrychioli'r tîm cyntaf yn Uwchgynghrair Cymru yn 2008-2009.

Mae wedi ennill un cap dros Gymru hyd yma pan ddaeth ar y cae fel eilydd yn y golled yn erbyn Iwcrain yn Kiev ym mis Mawrth 2016.

Image caption Mae Bradshaw bellach yn chwarae dros Barnsley yn y Bencampwriaeth

Oes 'na ragor? Gadewch i ni wybod trwy gysylltu: