Ffermwyr o Ynys Môn yn ennill apêl i gadw parlwr godro

Sied

Mae dau ffermwr llaeth o Fôn wedi ennill eu brwydr i gadw parlwr godro maen nhw wedi ei godi ar eu tir.

Fe wnaeth Eurig Jones ac Owen Rowlands adeiladu'r parlwr ym Mhlas Llanfihangel, Capel Coch cyn cael caniatâd.

Cafodd cais cynllunio ar gyfer yr adeilad ei wrthod gan gynghorwyr Môn, er bod swyddogion cynllunio wedi argymell ei ganiatáu.

Roedd aelodau'r pwyllgor cynllunio'n teimlo fod yr adeilad yn amharu ar fwynderau trigolion lleol, oedd wedi mynegi pryder ynglŷn â'r datblygiad.

'Afresymol'

Apeliodd y ffermwyr yn erbyn penderfyniad y pwyllgor cynllunio, a bellach mae arolygydd cynllunio wedi penderfynu o'u plaid.

Mae Mr Jones wedi ymateb i'r penderfyniad drwy ddweud ei fod yn "ryddhad mawr".

Image caption Mae Owen Rowlands (chwith) ac Eurig Jones wedi ennill eu hapêl i gadw'r parlwr godro

Mae'r arolygydd hefyd wedi gorchymyn Cyngor Môn i dalu eu costau, sy'n debygol o fod yn filoedd o bunnau.

Yn ôl yr arolygydd, roedd y cyngor wedi ymddwyn yn afresymol wrth wrthod y cais.

Yn ei hadroddiad, dywedodd yr arolygydd nad oedd hi'n credu y byddai'r datblygiad yn amharu'n ormodol ar drigolion lleol.

Dywedodd ei fod yn golygu buddsoddiad yn economi'r cylch, ac y byddai'n rhoi cyfle i'r fferm addasu i amgylchiadau oedd yn newid.

Straeon perthnasol