Gwynedd am godi tâl am ofal plant yn y bore yn yr ysgol

Cyngor Gwynedd

Mewn cyfarfod ddydd Mawrth fe benderfynodd cabinet Cyngor Gwynedd newid trefn gofal plant mewn ysgolion cynradd.

O fis Tachwedd ymlaen, bydd yn rhaid i rieni dalu 80c er mwyn cael gofal plant yn yr ysgol rhwng 08:00 a 08:25.

Bydd y brecwast sy'n cael ei gynnig ar ôl 08:25 yn parhau i fod am ddim i'r disgyblion.

Dywedodd y cyngor mai pwysau ariannol sy'n gyfrifol am y penderfyniad.

Hefyd yn y cyfarfod, fe gymeradwyodd y cabinet gynllun i roi canolfannau hamdden y sir yn nwylo cwmni nid-er-elw dan reolaeth y cyngor.

Brecwast am ddim yng Ngwynedd:

  • Nifer yr ysgolion sy'n cynnig brecwast: 75
  • Nifer y disgyblion sy'n derbyn brecwast: 2,500
  • Cost brecwast am ddim: £557,000 (2016)

Ar hyn o bryd, mae 75 o ysgolion cynradd Gwynedd yn cynnig gofal plant cyn-ysgol rhwng 8:00 a 8:50.

Roedd lleihau'r gwariant ar hyn yn un o'r opsiynau mewn ymgynghoriad cyhoeddus gafodd ei gynnal wrth i'r awdurdod geisio arbed £12m erbyn 2021.

Mewn arolwg arall i gabinet y cyngor - gafodd ymateb gan dros 1,300 o rieni - dywedodd 73% y byddai'n well ganddyn nhw dalu tâl bychan cyn 08:25 yn hytrach na newid amser y gofal sy'n cael ei gynnig.

Image caption Mae 75 o ysgolion cynradd Gwynedd yn cynnig gofal plant cyn-ysgol

Dywedodd Gareth Thomas, sy'n gyfrifol am addysg ar y cabinet, nad ydy'r cyngor yn "tynnu'r brecwast am ddim i ffwrdd."

Ychwanegodd fod "angen dod o hyd i arian i dalu costau staff ar gyfer y gofal" cyn 08:25.

Mae'r cyngor hefyd yn gobeithio cyflwyno ffi ostyngedig ar gyfer rhieni sydd â thri neu fwy o blant yn yr ysgol gynradd.

Bydd y ffioedd yn cael eu cyflwyno ar 6 Tachwedd eleni.

Image copyright Geograph
Image caption Mae Plas Silyn ym Mhenygroes ger Caernarfon yn un o 12 canolfan hamdden yng Ngwynedd

Hefyd yn y cyfarfod fe gafodd cynllun i roi canolfannau hamdden Gwynedd yn nwylo cwmni nid-er-elw ei gymeradwyo'n unfrydol.

Yn ôl y cyngor, byddai'r newid yn golygu arbedion o £500,000 mewn costau treth. Y cyngor fyddai'n rheoli'r cwmni ac yn penodi'r cyfarwyddwyr a'r prif weithredwr.

Roedd 12 o ganolfannau hamdden y sir o dan fygythiad wrth i'r cyngor geisio gwneud arbedion.

Bydd y penderfyniad terfynol am y canolfannau yn cael ei wneud mewn cyfarfod llawn o'r cyngor ddydd Iau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol