Gwerth eu pres?

Mae newidiadau mawr wedi bod i'r arian yn ein pocedi yn ddiweddar gyda phapurau £5 a £10 newydd, a'r mis yma bydd yr hen ddarn £1 yn diflannu.

Felly rydyn ni'n gofyn i chi os byddai Cymru'n cael ein harian papur ein hunain, darluniau pwy fydden ni'n eu defnyddio?

Dyma ambell awgrym gan Cymru Fyw:


Mae Dai Jones, Llanilar, yn wyneb cyfarwydd yng Nghymru ers degawdau. Mae Cefn Gwlad wedi ei ddarlledu ar S4C ers 1982, ac mae'r rhaglen mor boblogaidd ag erioed. Meddyliwch hwyl fyddai cael gwario Dai Jones yn y Sioe Fawr!


Mae straeon Sali Mali wedi diddanu plant Cymru ers yr 1960au a 70au. Mae ei straeon wedi eu cyfieithu i'r Saesneg, Almaeneg, Daneg, Arabeg, Norwyeg, Sbaeneg, Pwyleg ac iaith Korea. Byddech chi'n gallu prynu llawer yng Nghaffi Sali Mali am £10!


Mae Malcolm Allen yn gyn-chwaraewr Watford, Millwall, Newcastle a Chymru, ac mae bellach yn llais cyfarwydd yn ystod gemau pêl-droed ar S4C. Os byddai yn dal i chwarae heddiw, mae'n siwr y byddai'n rhaid i chi dalu mwy na £20 i'w brynu!!


Mae Beti George yn un o hoelion wyth darlledu Cymraeg. Dechreuodd ei gyrfa drwy gyflwyno Bore Da gyda T. Glynne Davies, ac aeth 'mlaen i gyflwyno'r Newyddion ar S4C am flynyddoedd. Mae hi wedi cyflwyno Beti a'i Phobol ar Radio Cymru ers 1987 - siawns mai hi sy'n haeddu bod ar ein papur mwyaf gwerthfawr?