Elusen cefnogwyr Cymru'n sownd ar y Môr Du

Ceir Image copyright Gôl!
Image caption Ceir yr elusen wedi'u llwytho ar y llong yn Odessa

Mae criw o gefnogwyr tîm pêl-droed Cymru sydd ar daith elusennol i Georgia wedi cael eu dal ar long yn y Môr Du oherwydd tywydd drwg.

Roedd y criw o elusen Gôl! yn gyrru o Gymru i Georgia gan ddosbarthu rhoddion i blant difreintiedig ar y ffordd. Y bwriad wedyn oedd gadael y ceir yn Georgia er budd pobl leol.

Mae Gôl! yn helpu elusennau plant bob tro y mae'r tîm cenedlaethol yn chwarae oddi cartref.

Rhan bwysig o'r daith - 'Tbilisi or Tip' - oedd ar long o Odessa yn Iwcraen i Georgia, ond ar ôl bod yn sownd ar y môr am gyfnod maen nhw bellach wedi angori yn Constanta, Romania, sydd yn bellach o Georgia nag oedd Odessa.

Mae'r criw mewn perygl o fethu'r gêm rhwng Georgia a Chymru nos Wener.

Roedd y criw wedi gyrru miloedd o filltiroedd cyn cyrraedd y llong, ac roedd y daith wedi'i chynllunio fel eu bod yn cyrraedd Georgia cyn y gêm.

Roedd y cefnogwyr, sy'n dod o Gaerffili, Caerdydd a'r Hengoed, wedi cychwyn ar y daith 10 niwrnod i ddinas Kutaisi - sydd wedi ei gefeillio â Chasnewydd - yn cludo cit pêl-droed, llyfrau, dillad a rhoddion eraill, cyn cyfrannu eu ceir at achosion da yn Georgia.

Eu bwriad oedd ymweld â nifer o achosion plant eraill tra eu bod yn Kutaisi ynghyd â chartref i blant yn y brifddinas Tbilisi cyn y gêm fawr.

Fis Hydref diwethaf fe drefnodd yr elusen Gôl!, i ddau blentyn o Kutaisi ymweld â Chaerdydd ar gyfer y gêm bêl-droed rhwng y ddwy wlad.

Image caption Fis hydref diwethaf fe drefnodd yr elusen Gôl!, i ddau blentyn o Kutaisi ymweld â Chaerdydd ar gyfer y gêm bêl-droed rhwng y ddwy wlad

Straeon perthnasol