Arestio tri wedi marwolaeth pêl-droediwr yn Nhreffynnon

Liam Simpson Image copyright Llun Teulu

Mae tri o bobl wedi eu harestio wedi i lanc 18 oed farw ar ôl cael ei daro gan gar yn Sir y Fflint.

Cafodd Liam Simpson, oedd yn aelod o dîm pêl-droed Treffynnon, ei daro gan gar BMW du yn y dref nos Sadwrn.

Fe fethodd y car ag aros wedi'r digwyddiad.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd fod dau ddyn 29 a 21 oed o'r ardal wedi eu harestio ac yn cael triniaeth yn yr ysbyty.

Mae dynes 23 oed yn cael ei chadw yn y ddalfa.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Andrew Williams, sy'n arwain yr ymchwiliad: "Mae llawer o waith eto i'w wneud er mwyn gwneud yn siwr fod y rhai oedd yn gyfrifol am farwolaeth Liam, a'r dioddefaint i'w anwyliaid, yn cael eu dwyn i gyfrif am yr hyn wnaethon nhw."

Roedd Mr Simpson yn ddilynwr pêl-droed pybyr. Roedd yn cefnogi Lerpwl, yn ogystal â chwarae dros Dreffynnon, ac wedi dechrau hyfforddi plant yn y gamp.

Straeon perthnasol