Pryder ynglŷn â diffyg arbenigwyr strôc yn ne Cymru

strôc Image copyright stockdevil/Getty Images
Image caption Mae amcangyfrif gallai 500 o gleifion y flwyddyn yng Nghymru fanteisio a chael budd o driniaeth thrombectomy.

Mae pryder ynglŷn â thriniaeth strôc arloesol i ddioddefwyr yn y de gafodd ei stopio yn dilyn prinder arbenigwyr yn y maes.

Allan o dri radiolegydd yng Nghaerdydd sy'n gymwys i drin y cyflwr thrombectomy, mae'r BBC ar ddeall nad oes un yn gweithio ar hyn o bryd.

Mae'r Gymdeithas Strôc wedi dweud er bod cytundeb achos wrth achos gyda Bryste, mae angen datrysiad hir dymor ar Gymru.

Mae dioddefwyr strôc yn y gogledd gyda mynediad at driniaeth tynnu clotiau yn Ysbyty Walton yn Lerpwl.

Mae'r driniaeth dan sylw wedi cael ei ddisgrifio'n "arloesol" wrth gynnig cyfle i rai cleifion adfer, yn enwedig os yw'r driniaeth yn cael ei drin yn sydyn pan mae symptomau strôc yn ymddangos gyntaf.

Mae amcangyfrif gallai 500 o gleifion y flwyddyn yng Nghymru fanteisio a chael budd o driniaeth thrombectomy.

Ond dim ond 80 arbenigwr sydd na yn y DU sy'n gallu cyflawni'r driniaeth.

Y llynedd fe wnaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro sefydlu'r gwasanaeth thrombectomy cyntaf yng Nghymru yn anffurfiol, cyn iddyn nhw gael eu gorfodi i ohirio'r gwasanaeth ym mis Mai.

'Anawsterau'

Dywedodd Dr Nicola Strickland sy'n llywydd Coleg Brenhinol Radiolegwyr (RCR) nad yw Caerdydd yn wahanol i unrhyw ddinas arall yn y DU.

"Dim ond nifer isel iawn o ganolfannau yn y DU gydag arbenigwyr sydd yn gallu cyflawni'r driniaeth ac mae hyd yn oed llai yn gallu cynnig y driniaeth 24 awr y dydd ac c am saith niwrnod yr wythnos.

Ychwanegodd Dr Strickland nad oedd y gwasanaeth wedi'i gomisiynu yn ne Cymru a'i fod yn cael ei gynnig "ar hap" gyda'r arbenigedd sydd ar gael.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro fod 18 claf wedi derbyn y driniaeth pan oedd yn cael ei gynnig dros gyfnod o naw mis.

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd iechyd eu bod yn gobeithio cynnig y driniaeth yn barhaol "cyn gynted ac mae'n ymarferol i wneud hynny."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod nhw'n ymwybodol o'r anawsterau o gael mynediad at driniaeth thrombectomy ar draws y DU.

"Rydym yn gweithio'n agos gyda byrddau iechyd i roi gwasanaethau dros dro a gwasanaethu hir dymor mewn lle i gleifion o Gymru."

Fe wnaeth Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth Cymru Vaughan Gething ddweud ym mis Awst fod rhestr o ddewisiadau ynglŷn ag ehangu'r gwasanaeth yng Nghymru yn cael ei baratoi.