Cwestiynu grant gan Lywodraeth Cymru i gwmni Admiral

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae'r Athro Dylan Jones-Evans yn dweud bod y penderfyniad i roi'r grant i Admiral yn "od"

Mae strategaeth economaidd Llywodraeth Cymru wedi cael ei beirniadu ar ôl i grant o bron i £700,000 gael ei roi i gwmni Admiral i greu tua 200 o swyddi.

Dywedodd yr arbenigwr busnes, yr Athro Dylan Jones-Evans o Brifysgol De Cymru mai penderfyniad "od" oedd rhoi arian cyhoeddus i un o gwmnïau mwyaf y sector preifat yng Nghymru.

Cafodd y swm ei roi i'r cwmni wrth iddyn nhw anelu at gynnig benthyciadau personol yn y dyfodol.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru na fyddan nhw'n ymddiheuro am greu swyddi newydd.

Yn ôl llefarydd ar ran Admiral, maen nhw'n "falch" bod menter newydd y cwmni'n cael ei lansio yng Nghaerdydd.

Image caption Mae Admiral yn cyflogi miloedd o bobl yng Nghymru

Fe fydd y 193 o swyddi gwasanaethau cwsmeriaid a gwerthiant yn cael eu creu wedi cais llwyddiannus am grant gwerth £668,500 o gynllun busnes y llywodraeth.

Mae Admiral yn cyflogi dros 6,000 o bobl yng Nghymru a dyma'r unig gwmni sydd â lle ym mynegai 100 cwmni mwyaf y Farchnad Stoc yn Llundain.

Yn hanner cynta' eleni, fe wnaethon nhw elw o £193m.

'Peth mwyaf od'

Dywedodd yr Athro Jones-Evans: "Mae'n rhaid edrych yn fanwl iawn 'wyrach ar sut mae Llywodraeth Cymru yn ariannu busnesau yng Nghymru.

"Mae o'r unig gwmni FTSE-100 yng Nghymru, yng Nghaerdydd, cyflogi 6,000 o bobl - mae o'n beth mwyaf od bod arian trethdalwyr Cymru wedi mynd i gefnogi'r cwmni yma."

Image caption Dywedodd Adam Price AC bod angen ystyried ydy'r llywodraeth yn "gwastraffu arian" mewn cyfnod lle mae arian yn brin

Cafodd amheuon eu codi hefyd gan lefarydd economi Plaid Cymru, Adam Price.

"Dwi'n poeni i ddweud y gwir, ydyn ni'n mynd i gwympo i'r un hen fagl unwaith eto o daflu arian at gwmnïau mawrion sydd ddim angen y pres," meddai.

"Efallai y byddai'r swyddi yma wedi digwydd beth bynnag, pwy a ŵyr.

"Ar adeg lle mae adnoddau yn brin mae'n rhaid cwestiynu a ydyn ni'n gwastraffu ein harian ni unwaith eto."

'Cystadleuaeth ryngwladol'

Ond dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod Admiral yn "llwyddiant pwysig i Gymru" a'u bod "ddim am ymddiheuro am gefnogi creu 200 o swyddi yng Nghymru".

Ychwanegodd: "Rydym yn falch bod cefnogaeth Llywodraeth Cymru wedi galluogi bwrdd Admiral i gyflwyno achos ariannol dros leoli'r buddsoddiad yma yng Nghymru yn wyneb cystadleuaeth ryngwladol."

Fe ddywedodd Admiral bod "Cymru yn un o'r canolfannau gwasanaethau ariannol sy'n tyfu gyflymaf yn y DU" a bod y cwmni "yn falch o fod yn gallu lansio'r fenter newydd hon yn y farchnad benthyca yn ein cartref, Caerdydd."