'Sylwadau hiliol' cyn ymosodiad laddodd ddyn ym Mangor

Henry Ayabowei Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Bu farw Eskinumo 'Henry' Ayabowei ar 2 Ebrill yn dilyn yr ymosodiad yng nghlwb nos Peep

Mae llys wedi clywed bod dyn fu farw mewn ymosodiad ym Mangor yn destun sylwadau hiliol gan ei ymosodwr fisoedd ynghynt.

Bu farw Eskinumo 'Henry' Ayabowei, 27 o Langefni, wedi'r digwyddiad tu allan i glwb nos Peep yn y ddinas yn ystod oriau mân 1 Ebrill.

Mae Kieran Terrence Roberts, 26 o Fangor, eisoes wedi cyfaddef i gyhuddiad o ddynladdiad.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon ddydd Llun bod Roberts wedi ei ryddhau o'r carchar ar drwydded pan ddigwyddodd yr ymosodiad. Roedd wedi bod dan glo am droseddau yn ymwneud ag arfau.

Taro'r palmant

Fe ddywedodd yr erlyniad wrth y llys bod Roberts wedi taro Mr Ayabowei yn ei wyneb "heb rybudd amlwg nac ysgogiad" a bod ei ben wedi taro'r palmant.

Clywodd y llys ei fod yn anymwybodol wedi hynny ac na lwyddodd i adennill ymwybyddiaeth. Cafodd ei gludo i ysbyty yn Stoke on Trent, ac roedd ar beiriant bywyd cyn i hwnnw gael ei ddiffodd yn ddiweddarach.

Roedd Mr Ayabowei - oedd hefyd yn cael ei adnabod dan yr enwau Henry Esin a Romeo - yn ŵr i Melicia Gerrard ac yn dad i ddau o blant.

Mae disgwyl i Roberts gael ei ddedfrydu dydd Mercher.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol