Taro a ffoi: Teyrnged i ddyn ifanc fu farw yn Sir y Fflint

Liam Simpson Image copyright Llun Heddlu
Image caption Dywedodd ei fam bod Liam Simpson yn paratoi i fynd allan gyda'i ffrindiau nos Sadwrn

Mae teyrngedau wedi'u rhoi i ddyn ifanc fu farw mewn gwrthdrawiad taro a ffoi yn Sir y Fflint nos Sadwrn.

Roedd Liam Simpson yn bêl-droediwr gyda thîm dan-19 Treffynnon ac yn gobeithio hyfforddi i fod yn athro ymarfer corff.

Y gred yw iddo gael ei daro gan gar ar ffordd yn y dref ac i'r gyrrwr ei adael yno.

Dywedodd ei fam bod ganddo "hiwmor anhygoel" a bod "pawb oedd yn ei adnabod yn ei garu".

Bywyd 'byth yr un fath'

Cafodd yr heddlu eu galw i ffordd Allt y Ffynnon tua 18:45 nos Sadwrn, wedi i gorff Mr Simpson gael ei ddarganfod ar ochr y lôn.

Yn ôl ei fam, Vicky Simpson, roedd o'n cychwyn ar "noson allan gyda'i ffrindiau".

Mewn teyrnged iddo, dywedodd Ms Simpson ei fod wedi gwirioni ar bêl-droed - gan gefnogi tîm Lerpwl - a'i fod wedi dechrau hyfforddi plant.

"Roedd Liam hefyd yn gobeithio bod yn athro addysg gorfforol mewn ysgol gynradd, ac roedd o'n berffaith i'r swydd," meddai.

"Fydd ei bywydau byth yr un fath, mae ein calonnau wedi torri. Bydd pob un gafodd y pleser o gyfarfod Liam, a phob un y gwnaeth eu cyffwrdd, yn methu Liam am byth."

Soniodd Clwb Pêl-droed Treffynnon am eu "tristwch" o glywed am farwolaeth eu chwaraewr.

'Ffoi yn llwfr'

Dywedodd Ditectif Brif Arolygydd Andrew Williams o Heddlu Gogledd Cymru eu bod yn cefnogi'r teulu.

"Roedd yr hyn ddigwyddodd yn drasiedi go iawn, ond i ychwanegu at boen y rhai sy'n agos iddo, fe wnaeth y person sy'n gyfrifol am farwolaeth Liam ei adael yn gorwedd ar y ffordd a ffoi yn llwfr," meddai.

"Bydd pobl yng nghymuned Treffynnon yn gwybod pwy sy'n gyfrifol a lle mae o."

Dywedodd bod dod o hyd i'r person hwnnw "cyn gynted â phosib" yn "hanfodol" a'u bod yn annog unrhyw un allai helpu i gysylltu gyda'r heddlu.