Carcharu dyn am ffilmio'i hun yn cam-drin merch dair oed

Trevor Vinson Image copyright Heddlu Dyfed Powys
Image caption Cafodd Trevor Vinson ei ddedfrydu yn Llys y Goron Abertawe ddydd Llun

Mae dyn o Sir Benfro wnaeth ffilmio ei hun yn cam-drin merch dair oed yn rhywiol wedi'i garcharu am 15 mlynedd.

Fe wnaeth Trevor Vinson, 38 oed o Benfro, ffilmio'r gamdriniaeth ar ffôn symudol, gan ei guddio mewn hwfer pan ddaeth yr heddlu i'w ddrws.

Ond fe wnaeth partner Vinson ddarganfod y ffôn a'i basio i'r heddlu.

Fe wnaeth Vinson bledio'n euog i chwe chyhuddiad o ymosodiad rhyw a thri chyhuddiad o wneud fideo anweddus o blentyn.

Bydd yn wynebu estyniad o chwe blynedd i'w ddedfryd os yw'n torri amodau ei drwydded wedi iddo gael ei ryddhau.

10 mlynedd dan glo

Clywodd Llys y Goron Abertawe nad oedd y plentyn yn perthyn i Vinson, a'i bod wedi dweud wrth ei rhieni ei fod wedi ei chyffwrdd.

Fe wnaeth tad y ferch godi'r mater gyda Vinson, ond gwadodd bod unrhyw beth amheus wedi digwydd.

Ond pan wnaeth y ferch ddweud wrth ei mam-gu, fe wnaeth hi gysylltu â'r heddlu.

Pan wnaeth yr heddlu ddangos y ffôn a'r fideos iddo, gwadodd Vinson mai fe oedd yn ei berchen, ac nad fe oedd wedi ffilmio'r clipiau.

Bydd yn rhaid i Vinson dreulio o leiaf 10 mlynedd dan glo, a bydd hefyd yn destun gorchymyn atal niwed rhyw.