Alun Cairns: Carwyn Jones 'ag obsesiwn â phŵer'

Alun Cairns Image copyright PA
Image caption Fe wnaeth Alun Cairns ei sylwadau mewn araith i gynhadledd y Ceidwadwyr ym Manceinion

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones "ag obsesiwn â phroses, biwrocratiaeth a phŵer", yn ôl Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

Fe wnaeth Alun Cairns feirniadu Mr Jones yn ei araith i gynhadledd y Ceidwadwyr ym Manceinion.

Dywedodd Mr Cairns bod Llafur Cymru yn dilyn agenda sydd â'r "nod o daro Brexit oddi ar ei hechel" ac fe gyhuddodd Mr Jones o fod yn "dwyllodrus".

Mae Mr Jones wedi bod mewn ffrae gyhoeddus â Llywodraeth y DU am fesur Brexit, gan ddweud ei fod yn "dwyn pŵer" oddi ar Gymru.

'Ceisio gwahanu'r DU'

Dywedodd Mr Cairns bod Mr Jones "hyd yn oed wedi'i ddisgrifio fel rhywun sy'n sefyll ochr wrth ochr" â phrif drafodwr yr Undeb Ewropeaidd ar Brexit, Michel Barnier.

"Roedd yn dwyllodrus pan wnaeth Cymru bleidleisio i adael," meddai.

"Ar amser pan fod angen i'n heconomi fod yn flaenoriaeth, pan ddylwn ni fod yn ymestyn allan am farchnadoedd newydd, sicrhau cyfleoedd newydd i fasnachu a chynyddu ein hallforion, mae'r prif weinidog ag obsesiwn â phroses, biwrocratiaeth a phŵer."

Image copyright Reuters
Image caption Fe wnaeth Alun Cairns gyhuddo Carwyn Jones o fod yn "dwyllodrus"

Ychwanegodd Mr Cairns bod Mr Jones "yn treulio'r rhan fwyaf o'i amser yn gweithio gyda'r cenedlaetholwyr yn Yr Alban - yn ceisio gwahanu'r DU yn hytrach na gweithio er budd pob rhanbarth".

Dywedodd bod Llafur yn blaid sy'n honni i fod yn "unoliaethol", ond sydd mewn gwirionedd yn gwneud "popeth yn eu gallu" i danseilio'r undeb.

Yn ystod ei araith, ychwanegodd Mr Cairns y byddai cael gwared ar dollau Pont Hafren yn "uno'r de-orllewin a de Cymru", gan ddatblygu Bryste, Casnewydd a Chaerdydd i greu "pwerdy newydd yng ngorllewin y DU".

'Tawel ar y materion mawr'

Dywedodd llefarydd y blaid Lafur ar Gymru, Christina Rees bod araith Mr Cairns yn "enghraifft berffaith o bopeth sy'n anghywir gyda'r Torïaid a'u hagwedd tuag at Gymru".

"Penderfynodd siarad yn negyddol am Gymru - mae'n amlwg mai ei flaenoriaeth oedd amddiffyn Theresa May yn hytrach na diogelu diddordebau Cymru.

"Ar y materion mawr sy'n wynebu Cymru, roedd yn dawel.

"Dim cefnogaeth o gynlluniau lagwnau ynni llanw allweddol, dim gair am dorri ei addewid am fuddsoddiad ar reilffyrdd, dim eglurhad ar sut mae'r biliynau mae Theresa May yn ei dalu am gefnogaeth y DUP yn amddifadu Cymru o'r buddsoddiad y mae'n ei haeddu."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol