Trafferthion Cymry wrth i gwmni Monarch fynd i'r wal

Monarch Image copyright PA
Image caption Mae gan gwmni Monarch 110,000 o gwsmeriaid dramor ar hyn o bryd sydd angen cael eu hedfan adre

Mae nifer o bobl o Gymru wedi bod yn sôn am eu siom o glywed fod cwmni awyrennau Monarch wedi mynd i'r wal.

Mae un Gymraes o Gaerdydd, a oedd yn fod i hedfan nôl gyda'r cwmni o Ibiza fore Mawrth yn dweud ei bod yn gobeithio y bydd modd iddi gael lle ar awyren o eiddo cwmni arall.

Fore Llun fe gadarnhaodd pumed cwmni hedfan mwyaf Prydain eu bod nhw wedi cael eu rhoi yn nwylo'r gweinyddwyr, gan adael dros 110,000 o gwsmeriaid dramor yn aros i glywed sut fyddan nhw'n cyrraedd adref.

Dywedodd yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA) bod Llywodraeth y DU wedi gofyn iddyn nhw i drefnu 30 o awyrennau i ddod â phobl adre, ar ôl i Monarch fethu ag adnewyddu eu trwydded hedfan.

'Anghyfleustra llwyr'

Ar eu gwefan mae Monarch wedi rhybuddio cwsmeriaid i beidio â mynd i'r meysydd awyr os oedden nhw'n disgwyl hedfan gyda nhw, am na fydd unrhyw awyrennau o'u heiddo nhw'n hedfan.

Roedd dros 300,000 o gwsmeriaid eraill wedi bwcio hediadau neu wyliau gyda'r cwmni yn ystod y misoedd nesaf.

Un sy'n aros i glywed sut fydd hi'n cyrraedd adre ydy Caryl Thomas o Gaerdydd, sydd yn rhedeg cwmni adnoddau dynol.

"Ro'n i yn un o naw o ferched oedd wedi hedfan i Ibiza i ddathlu fy mhen-blwydd i a ffrind arall i mi, Helen, yn 40 oed," meddai.

"Fe glywson ni'r newyddion drwy edrych ar y we bore 'ma. 'Dyn ni heb glywed dim byd gan Monarch eu hunain - dim e-bost, dim byd. Mae 'na wybodaeth ar eu gwefan, ond dyna ni.

Image copyright Caryl Thomas
Image caption Mae Caryl Thomas (dde) yn Ibiza gyda'i ffrind Helen Dabrowski yn dathlu eu penblwyddi yn 40 oed gyda saith ffrind arall

"Roedden ni'n fod i hedfan gyda Monarch am 04:00 fore Mawrth, ac o'r hyn 'da ni'n ei glywed, fe wnaeth y rheiny oedd yn disgwyl dal yr hedfaniad Monarch am 04:00 bore 'ma gael lle yn y diwedd ar hedfaniad BA. Felly ry'n ni'n gobeithio mai dyna fydd yn digwydd i ni bore fory hefyd.

"Dydyn ni ddim yn poeni llawer, ond yn amlwg mae hyn wedi achosi anghyfleustra llwyr i'r naw ohonan ni. Mae hyn wedi tarfu ar ein gwyliau.

"Yn y pen draw, 'da ni ddim eisiau unrhyw oedi, achos mae ganddon ni deuluoedd adre, a gan fy mod i'n hunan gyflogedig mae'n rhaid i mi fynd adre ar amser."

Yn y cyfamser mae miloedd o bobl oedd yn disgwyl hedfan dramor gyda Monarch yn aros i glywed beth fydd yn digwydd iddyn nhw.

'Teimlo'n grac'

Roedd Katie Ode o Lannerchymedd wedi gyrru i faes awyr Manceinion er mwyn dal hediad am 07:00.

Dywedodd hi wrth BBC 5 Live ei bod wedi derbyn neges destyn am 04:00 pan oedd hi a'i ffrind 10 munud i ffwrdd o'r maes awyr yn eu car.

Pan gyrhaeddon nhw'n nes at y maes awyr ei hun, dywedodd ei bod hi'n anhrefnus iawn y tu allan.

"Roedd 'na giw anferth o draffig, ac roedd y stiwardiaid yn stopio pob car gan ddweud nad oedd pwynt mynd i'r maes awyr - doedd dim staff yno, ro'n nhw i gyd wedi mynd adre'," meddai.

Dywedodd Ms Ode wrth y BBC ei bod hi "mewn sioc i gychwyn" ond yna ei bod "yn teimlo'n grac" yn bennaf am mai dyma oedd eu hunig wyliau eleni.

Dywedodd bod bwriad ganddi i gysylltu gyda'r cwmni a drefnodd y daith i weld a fyddai modd iddi gael hediad arall neu ei harian yn ôl.

Pynciau Cysylltiedig