Caerfyrddin: Galw heddlu arfog wedi i ddyn gael ei losgi

Mill Street
Image caption Cafodd yr heddlu eu galw i Heol y Felin yng Nghaerfyrddin nos Sul

Mae heddlu arfog wedi arestio dyn 44 oed yng Nghaerfyrddin ar amheuaeth o achosi niwed corfforol difrifol.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Heol y Felin nos Sul yn dilyn adroddiadau fod rhywun wedi ymosod ar ddyn mewn tŷ yno, a bod y dyn hwnnw wedi dioddef llosgiadau i'w gorff.

Cafodd y dyn ei gludo i Ysbyty Treforys, Abertawe, ble mae'n parhau i gael triniaeth.

Yn fuan wedyn cafodd y dyn 44 oed ei arestio ar amheuaeth o achosi niwed corfforol difrifol, ac mae bellach yn y ddalfa.

Fe gadarnhaodd Heddlu Dyfed Powys eu bod yn ymchwilio i'r digwyddiad.

Pynciau Cysylltiedig