Dyn wedi marw ar ôl disgyn oddi ar fynydd yn Eryri

cerddwr Image copyright DWMRT

Mae dyn wedi marw ar ôl disgyn oddi ar fynydd yn Eryri.

Roedd y dyn yn rhan o ymarferiad gan dîm achub mynydd o Iwerddon ar y pryd.

Fe gadarnhaodd Tîm Achub Mynydd Dulyn a Wicklow fod Kevin Hallahan, a oedd yn fynyddwr profiadol, wedi marw yn ystod digwyddiad hyfforddi ar lwybr y Grib Goch fore Sul.

Cafodd timau achub lleol o Eryri, a hofrennydd gwyliwr y glannau eu galw i'r digwyddiad, ond yn anffodus, bu farw Mr Hallahan o'i anafiadau.

Wrth gofio am eu cyfaill, dywedodd llefarydd ar ran y tîm achub: "Roedd Kevin yn ddyn a oedd wastad yn gofalu am y rhai o'i gwmpas, yn eu cefnogi ac yn eu mentora, wastad yn barod i gynnig gair caredig a gwên gyfeillgar.

"Rydym yn cynnig ein cydymdeimlad dwysaf ar yr adeg drasig hon i deulu a ffrindiau Kevin."