Taro a ffoi: Dyn wedi marw yn Sir y Fflint

heddlu

Mae Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio wedi marwolaeth dyn ar ffordd yn Sir y Fflint.

Fe gafodd yr heddlu eu galw i'r digwyddiad ar Allt y Ffynnon yn Nhreffynnon am oddeutu 18:45 nos Sadwrn, wedi i gorff dyn gael ei ddarganfod ar ochr y ffordd.

Dywed yr heddlu eu bod yn credu iddo gael ei daro gan gar BMW du, ond ni wnaeth y gyrrwr stopio wedi'r gwrthdrawiad.

Mae swyddogion cyswllt teulu Heddlu Gogledd Cymru yn rhoi cefnogaeth i deulu'r dyn fu farw, ac mae dirprwy grwner y gogledd wedi cael ei hysbysu.

Dywedodd y Rhingyll Lee Evans, o uned plismona ar y ffyrdd: "Mae hwn yn ddigwyddiad trasig i deulu'r dyn ifanc.

"Rwyf yn ymestyn fy nghydymdeimladau gyda hwy.

"Mae nifer o ymholiadau yn cael eu dilyn ar hyn o bryd, ac fe hoffwn wneud apêl uniongyrchol i'r gyrrwr i ddod ymlaen.

"Byddwn hefyd yn annog unrhyw un a welodd y digwyddiad i gysylltu â ni."