Dringwr o Gymru wedi 'achub bywyd' ei wraig yn Yosemite

andrew a lucy foster Image copyright Facebook
Image caption Roedd Andrew Foster yn dringo ym Mharc Cenedlaethol Yosemite gyda'i wraig, Lucy

Mae modryb dringwr o Gymru fu farw ar ôl i graig ddisgyn arno ym Mharc Cenedlaethol Yosemite, wedi dweud ei fod wedi "achub bywyd" ei wraig yn ystod y digwyddiad.

Fe gadarnhaodd swyddogion y parc ddydd Gwener fod dringwr o Gymru wedi ei ladd ar ôl i graig ddisgyn arno tra'i fod yn cerdded yng Nghaliffornia.

Aeth Andrew Foster, 32 oed, a'i wraig, Lucy, 28 oed, yn sownd pan ddisgynnodd 1,000 o dunnelli o greigiau o El Capitan, craig fawr yn Nyffryn Yosemite.

Fe ddigwyddodd toc cyn 14:00 amser lleol (21:00 BST) ddydd Mercher.

Mae Mrs Foster yn parhau i fod mewn "cyflwr difrifol" ar ôl cael ei chludo ymaith mewn ambiwlans awyr.

Dywedodd ei theulu mai'r unig reswm ei bod hi'n fyw ydi bod ei gŵr wedi rhag weld beth oedd yn digwydd.

Dywedodd Gillian Stephens, modryb Mr Foster, wrth bapur newydd y Times, fod Mrs Foster wedi dweud wrth y teulu: "Mae Andrew wedi achub ei bywyd. 'Fe neidiodd ar fy mhen cyn gynted ag y gwelodd beth oedd yn digwydd. Fe achubodd fy mywyd'."

Image copyright Empics
Image caption Cafodd Mrs Foster ei chludo o'r safle mewn hofrennydd
Image copyright Dakota Snider
Image caption Fe wnaeth darn arall o'r graig ddisgyn yn ddiweddarach ddydd Iau

Cafodd y ddau eu canfod gyda'u hoffer dringo, a'r gred yw eu bod yn ceisio canfod man priodol i ddringo pan ddisgynnodd darn o wenithfaen o uchder o 200m (656td).

"O beth dwi'n ddeall cawson nhw eu claddu dan y graig... cawson nhw eu gwasgu gan y creigiau oedd yn disgyn," meddai llefarydd ac un o geidwaid y parc, Scott Gediman.

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dramor eu bod yn darparu "cefnogaeth a chymorth i'r teulu yn dilyn y digwyddiad trasig yma, ac yn parhau i fod mewn cyswllt â'r awdurdodau lleol".

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Roedd Peter Zabrok ar graig El Capitan pan ddigwyddodd y cwymp cyntaf ddydd Mercher

Roedd Mr Foster, oedd yn dod o Sir Gaerloyw yn wreiddiol, wedi symud i Gymru yn 2003 i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd cyn cael swydd gyda chwmni gweithgareddau awyr agored.

Fe ddyweddïodd â'i wraig Lucy, oedd o Sir Stafford a hefyd wedi astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, yn ystod trip i'r Alpau yn 2015.

Marwolaeth Mr Foster yw'r cyntaf yn Yosemite mewn 18 mlynedd oherwydd creigiau yn disgyn, yn ôl awdurdodau'r parc.

Mae nifer o achosion o greigiau yn disgyn wedi eu cofnodi dros y dyddiau diwethaf, ond mae'r parc yn parhau i fod ar agor i ymwelwyr.

Image copyright AFP
Image caption El Capitan yw'r wenithfaen fwyaf yn y byd, ac mae'n un o dirnodau mwyaf adnabyddus Yosemite
Image copyright Facebook
Image caption Roedd Andrew Foster yn ddringwr brwd

Roedd Mr Foster yn gweithio i gwmni Patagonia, a ddywedodd mewn datganiad ei fod yn "ddringwr brwd, mynyddwr a sgïwr oedd wrth ei fodd bod tu allan",

"Mae ein cydymdeimlad gyda'i wraig Lucy a'u teuluoedd."

Ar Facebook, dywedodd un o ffrindiau Mr Foster, Jess Spate: "Bydd pawb wnaeth ddringo gydag o yn cofio ei hiwmor da a'i antur fel neb arall."