Hamilton yn galw ar Reckless i ildio ei sedd UKIP

hamilton

Mae arweinydd UKIP yn y Cynulliad, Neil Hamilton, wedi galw ei gyd-aelod, Mark Reckless, yn "lleidr", wrth alw arno i ymddiswyddo o Fae Caerdydd.

Gadawodd Mr Reckless feinciau UKIP, i eistedd fel aelod o'r grŵp Ceidwadol, er nad yw'r aelod rhanbarthol dros de ddwyrain Cymru wedi ailymuno â'r blaid yn swyddogol.

Mae Mr Reckless wedi gwrthod gwneud unrhyw sylw ar y mater.

Dywedodd arweinydd newydd UKIP, Henry Bolton, fod y blaid yng Nghymru "wedi bod yn enghraifft o lwyddiant mewn rhai ffyrdd".

Dywedodd Mr Hamilton wrth aelodau'r blaid nad oedd gan Mr Reckless "unrhyw hawl foesol" i aros yn y Senedd - er ei fod heb dorri unrhyw un o reolau'r cynulliad.

Dywedodd y dylai Mr Reckless sefyll i lawr, a rhoi ei sedd i'r ymgeisydd nesaf ar restr ranbarthol UKIP yn etholiadau'r cynulliad.

Dywedodd fod ACau UKIP, wedi eu hethol i "dorri'r consensws clyd" yn y Senedd, ac y gallai ei grŵp weithredu fel" templed o sut y dylai'r blaid weithredu mewn lleoliad domestig".

Mewn ychydig dros flwyddyn, mae grŵp y blaid yn y cynulliad wedi gostwng o saith i bum aelod.

Image caption Cafodd Henry Bolton ei ethol fel arweinydd newydd y blaid ddydd Gwener

Pan ofynnwyd i'r arweinydd newydd, os oedd yn hapus gyda'r sefyllfa yng Nghymru ar hyn o bryd, dywedodd: "Nid y darlun yr ydych newydd ei beintio i mi, na," .

"Fodd bynnag, rwy'n credu bod Cymru wedi bod yn enghraifft o lwyddiant mewn rhai ffyrdd.

"Mae Cymru hefyd wedi bod yn esiampl o sut y gall ein rheolaeth fewnol ein hunain dorri i lawr, gan wahanu a hollti barn yn y rhanbarthau hynny. Rydw i am geisio uno'r blaid."

Cyfeiriodd at y sefyllfa lle mae cyn-arweinydd y blaid yng Nghymru, Nathan Gill, yn eistedd fel un o ASEau y blaid ym Mrwsel, ond yn eistedd fel aelod annibynnol yn y Cynulliad fel un "anhygoel".

"Rwy'n mynd i gael nifer o sgyrsiau... gyda nifer o bobl yn y blaid dros yr wythnosau nesaf."

Ond dywedodd Mr Hamilton wrth raglen Sunday Politics Wales ei fod wedi "rhoi'r gorau" i geisio darbwyllo Mr Gill i ddychwelyd i'r grŵp.

Bydd Mr Bolton yn siarad gydag aelodau'r blaid yng Nghymru dros yr wythnosau nesaf i drafod y posibilrwydd o newid cyfansoddiad UKIP er mwyn rhoi sylfaen ffurfiol i'r blaid yng Nghymru.