Plasty Cwrt Insole yn ailagor wedi adferiad gwerth £5m

Cwrt Insole Image copyright Archifoedd Morgannwg
Image caption Cafodd y plasty ei adeiladu yn yr 1850au gan James Harvey Insole

Mae plasty Fictoraidd yng Nghaerdydd wedi ailagor yn dilyn cynllun gwerth £5m i'w adfer.

Bydd Cwrt Insole yn Llandaf yn agor ei ddrysau ddydd Sadwrn ar ôl i adeiladau o'i hamgylch, oedd yn arfer bod yn adfeiliedig, gael eu hadnewyddu.

Mae un wedi'i droi'n ganolfan ymwelwyr, tra bo un arall wedi'i drawsnewid yn ystafell de.

Er bod y safle wedi ailagor, mae'r gwaith adnewyddu yn parhau, gyda chynlluniau pellach i wella llawr cyntaf y plasty ar gyfer arddangosfa yn 2018.

Cafodd yr adeilad rhestredig Gradd II ei adeiladu yn yr 1850au gan berchennog pwll glo, James Harvey Insole.

Image copyright Ymddiriedolaeth Cwrt Insole
Image copyright Ymddiriedolaeth Cwrt Insole
Image copyright Ymddiriedolaeth Cwrt Insole

Pynciau Cysylltiedig