Beirniadu'r Awyrlu am wrthod TGAU o Gymru gan ymgeisydd

Stephen Crabb
Image caption Dywedodd Stephen Crabb nad oedd cymhwyster mab un o'i etholwyr wedi ei dderbyn

Mae Aelod Seneddol wedi beirniadu'r Awyrlu ar ôl i ymgeisydd o Gymru orfod gwneud prawf Saesneg er bod ganddo gymhwyster TGAU yn y pwnc.

Dywedodd Tobias Ellwood, sy'n weinidog amddiffyn, nad oedd cymwysterau o Gymru yn dderbyniol dan reolau prentisiaeth Saesneg.

Mae AS Preseli Penfro, Stephen Crabb wedi dweud ei fod yn "fychanol" i ymgeiswyr orfod gwneud profion ychwanegol.

Yn ôl Mr Ellwood mae'r rheolau wedi eu newid ers y digwyddiad.

'Dim gwahaniaethu'

Fe wnaeth Mr Crabb ysgrifennu at y gweinidog ar ôl i fab un o'i etholwyr orfod gwneud asesiad Saesneg ar gwrs hyfforddi yn RAF Halton.

Roedd hynny er bod ganddo gymhwyster TGAU yn y pwnc gan fwrdd arholi CBAC.

Dywedodd yr AS ei fod yn ymwybodol o sawl achos tebyg.

"Ni ddylai fod unrhyw wahaniaethu rhwng TGAU o Loegr a'r gwledydd datganoledig - yn enwedig yn ein lluoedd arfog sy'n recriwtio llawer o'r Alban a Chymru," meddai.

Image caption Mae Tobias Ellwood yn dweud bod rheolau SASE wedi eu diweddaru

Mewn llythyr i Mr Crabb, dywedodd Mr Ellwood bod y profion Saesneg a Mathemateg i ymgeiswyr yr Awyrlu yn ddibynnol ar y prentisiaethau unigol, a bod y rheolau yn cael eu rheoleiddio gan gorff Specification of Apprenticeships Standards for Education (SASE).

Dywedodd bod y canllawiau ar y pryd yn nodi bod cymwysterau sy'n "unigryw i'r Alban, Iwerddon a Chymru wedi eu gwahardd", ac nad oedd y cymhwyster TGAU yn "cyd-fynd ag esiamplau o dystiolaeth dderbyniol".

Ychwanegodd bod yr ymgeisydd wedi gorfod gwneud prawf arall ar sail y rheol.

Dywedodd Mr Ellwood bod rhestr SASE o gymwysterau derbyniol wedi ei ddiweddaru i gynnwys rhai cymwysterau o Gymru nad oedd arno o'r blaen.

Mae llefarydd ar ran yr Awyrlu wedi dweud bod ymgeiswyr yn destun safonau SASE, ond bod y llu yn gofyn am gadarnhad os yw cymhwyster TGAU Saesneg gan CBAC yn "dderbyniol ar gyfer prentisiaethau".