Undeb Credyd Gorllewin Cymru wedi mynd i'r wal

Arian

Mae Undeb Credyd Gorllewin Cymru wedi mynd i'r wal ac yn methu talu arian yn ôl i'w 1,700 o aelodau.

Mae Cynllun Digollediad Gwasanaethau Ariannol (FSCS) wedi camu fewn i ad-dalu'r rhan fwyaf o'r aelodau o fewn saith diwrnod.

Bydd pobl gyda hyd at £1,000 yn eu cyfrif yn derbyn llythyr er mwyn cael arian parod dros y cownter mewn swyddfa bost.

Roedd cyfrifon yr undeb yn dangos diffyg o £20,000 ar gyfer 2015 ac roedd hynny'n dilyn colled o £8,000 yn y flwyddyn flaenorol.

Llai o grantiau

Fe ddisgynnodd incwm yr undeb o grantiau o £64,000 yn 2014 i £42,000 yn 2015.

Bydd unrhyw un gyda mwy na £1,000 yn derbyn siec uniongyrchol gan yr FSCS, a bydd arian sydd mewn cyfrifon plant ond yn gallu cael ei drawsnewid i gyfrif ISA arall.

Mae'r FSCS yn diogelu hyd at £85,000 o gynilion (£170,000 ar gyfer cyfrif ar y cyd), ac maen nhw'n disgwyl digolledu hyd at £925,000 i aelodau'r undeb credyd.

Mae'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol wedi gwrthod gwneud sylw.