Carchar am 25 mlynedd i bedoffeil o Abertawe

David Hart Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Mae David Hart wedi eillio a thorri ei wallt erbyn hyn

Mae pedoffeil sydd wedi ei ddisgrifio fel "bwli" a "bwystfil rhyw" gan farnwr, wedi cael ei garcharu am 25 mlynedd.

Cafwyd David Hart, 60 oed o Dreforys, yn euog gan reithgor ddydd Mawrth o 16 o droseddau, yn cynnwys treisio ac ymosodiadau rhyw.

Clywodd y llys hefyd fod Hart wedi gorfodi ei ddioddefwr i gael rhyw gydag anifeiliaid, a'i fod wedi bod yn cam-drin y plentyn ers ei bod yn 11 oed.

Roedd Hart hefyd wedi ffilmio ei hun yn cam-drin ei ddioddefwr, a hynny wrth ddarlledu ar we-gamera i wylwyr o bedwar ban byd.

Roedd wedi ei gorfodi'r ferch i gymryd cyffuriau ar rai achlysuron.

'Troi fy stumog'

Dywedodd y Barnwr Geraint Walters fod Hart wedi treisio'r ferch dro ar ôl tro ac wedi'i gorfodi i ddiodde' "camdriniaeth ddychrynllyd".

"Rydych wedi difetha bywyd y ferch yma," meddai. "Mae eich ymddygiad tuag ati yn mynd tu hwnt i ffiniau dealltwriaeth ddynol."

Clywodd y llys hefyd sut oedd Hart wedi dweud celwydd trwy gydol yr achos.

Ychwanegodd y barnwr: "Drwy'r wythnos, rwyf wedi clywed tystiolaeth sydd wedi troi fy stumog. Does dim amheuaeth eich bod yn bedoffeil, ac fe fyddwch yn peri risg am byth."

Pynciau Cysylltiedig