Teyrnged i ddyn fu farw yng ngwrthdrawiad Castell-nedd

Andrew Price
Image caption Roedd Andrew Price yn bysgotwr brwd

Mae'r heddlu wedi cyhoedd enw dyn fu farw mewn gwrthdrawiad ffordd yng Nghastell-nedd ddydd Iau.

Bu farw Andrew Price, 55 oed, wedi i'r fan Renault roedd yn ei gyrru daro yn erbyn adeilad a cherbyd arall ar Ffordd Tan-y-Graig am 12:15.

Mewn datganiad dywedodd ei bartner, Teresa Sillitoe ei bod "wedi ei llorio a bod ei gobeithion wedi chwalu" wedi marwolaeth Mr Price.

"Andrew oedd fy mywyd, roeddem yn gwneud popeth gyda'n gilydd. Roedd yn fodlon gwneud unrhyw beth i unrhyw un, roedd hefyd yn falch iawn o'i deulu ac wrth ei fodd gyda'i chwech o wyrion."

Roedd Mr Price yn wreiddiol o Lanelli, ond bu'n byw y rhan fwyaf ei oes yn ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd fel cynllunydd gardd cyn iddo ymddeol.

Mae Heddlu De Cymru yn parhau i apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth am y gwrthdrawiad i gysylltu â nhw ar 101.