Symud miloedd o dunelli o dywod o fynedfa harbwr

Porth Tywyn
Image caption Bydd gatiau'r harbwr yn parhau ar agor tra bod y gwaith yn mynd rhagddo

Mae rhybudd i longwyr a physgotwyr sy'n defnyddio harbwr yn Sir Gaerfyrddin i gymryd gofal tra bod gwaith cynnal a chadw gwerth dros £2m yn mynd rhagddo.

Dywed y cyngor sir mae'r bwriad yw trawsnewid marina Porth Tywyn ger Llanelli, ac atgyweirio waliau'r harbwr dros gyfnod o 10 mlynedd.

"Mae'r gwaith yn angenrheidiol er mwyn diogelu dyfodol yr harbwr fel marina ac fel atyniad twristiaeth," meddai llefarydd ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mae'r cymal diweddara o'r gwaith ar fin dod i ben ac roedd yn cynnwys symud miloedd o dunelli o dywod o'r harbwr i'r môr, er mwyn sicrhau bod cychod a badau yn gallu mynd a dod yn fwy hwylus.

Fel rhan o'r gwaith fe fydd gatiau'r harbwr yn gorfod aros yn gwbl agored ac felly fe fydd y goleuadau rheoli traffig cychod yn gyson ar wyrdd.

Image caption Mae'r harbwr yn denu canoedd o ymwelwyr bob wythnos

Dyweodd Peter Hughes Griffiths, aelod o Fwrdd Gweithredol y cyngor sydd â chyfrifoldeb am dwristiaeth, fod angen gwneud y gwaith oherwydd pwysigrwydd yr harbwr.

"Mae harbwr Porth Tywyn yn allweddol i ffyniant yr ardal gan ddenu cannoedd o ymwelwyr bod wythnos.

"Golygai natur yr arfordir fod hi'n naturiol i dywod ddechrau cronni yn yr harbwr, a bod angen ei symud bod 10 I 20 mlynedd."

Ar hyn o bryd tua 150 o'r angorfeydd yn cael eu defnyddio mewn Mariana sy'n gallu darparu hyd at 300 o gychod

Y gobaith yw y bydd y cynllun symud tywod yn cynyddu dyfnder yr harbwr o leiaf un metr.

Dywed cynllunwyr eu bod yn gobeithio y bydd y newidiadau yn gwneud y fynedfa yn fwy hwylus gan ddenu mwy o gychod i gartrefu yn y marina.