Sepp Maier yn chwarae i Gymru?

Pam fod Sepp yn gwisgo crys Dai?
Image caption Pam fod Sepp yn gwisgo crys Dai?

Mae Iwan Pryce, un o gefnogwyr pybyr tîm pêl-droed Cymru wedi rhyfeddu ar ôl gweld y llun hwn ar y we o Sepp Maier, golgeidwad enwog Bayern Munich a Gorllewin yr Almaen yn gwisgo crys Cymru. Ond pam?

Fe wnaeth Cymru Fyw ychydig o waith ditectif.

Mae'r crys melyn mae e'n ei wisgo yn y llun wedi ei gynhyrchu gan gwmni Admiral sy'n dyddio'r llun rhwng 1976 a 1979.

Dai Davies fyddai yn gwisgo'r crys fel arfer yn y cyfnod hwnnw.

Fe wnaeth Sepp Maier gynrychioli'i wlad 95 gwaith, ac roedd yn aelod o'r tîm enillodd Gwpan y Byd yn 1974 ac roedd yn enwog trwy'r byd am ei fod yn gwisgo menyg anferth. Doedd ei ddwylo ddim yn fach chwaith! Ond pam gwisgo crys Dai Davies?

Image caption Dai yw'r un ar y dde gyda llaw!

Mae rhai'n amau ei fod e wedi cyfnewid crysau gyda Dai ar ddiwedd gêm. Ond anaml iawn y gwelwch chi gôlgeidwad yn ei gôl wedi i hynny ddigwydd. Mae'r chwaraewyr yn rhuthro i lawr y twnel cyn i'r bath oeri!

Mae 'na awgrym bod Sepp wedi gorfod gwisgo crys sbâr Dai yn ystod un gêm oherwydd bod lliw ei grys yn rhy debyg i rai'r chwaraewyr eraill ar y cae.

Pa bryd y digwyddodd hyn?

Rhwng 1976-79 fe ddaeth Gorllewin yr Almaen wyneb yn wyneb â Dai a'r Cymry bedair gwaith.

Doedd Sepp ddim yn y tîm mewn gêm gyfartal gyda'r Cymru ym Mharc Ninian yn 1976. Roedd yna gêm gyfeillgar arall yn Dortmund ym mis Rhagfyr 1977. Un yr un oedd y sgôr yn y gêm honno.

Ond er bod Sepp yn gwisgo crys melyn yn y gêm honno mae'r crys yn edrych yn fwy melyn na chrys Dai Davies.

Yn 1979 roedd y ddau dîm yn yr un grŵp yn Rowndiau Rhagbrofol Pencampwriaeth Ewrop. Felly rydym ni'n tybio mai yn y gêm ar y Cae Ras yn Wrecsam y bu'n rhaid i Sepp Maier wisgo crys melyn Cymru.

Fel y digwyddodd pethau, wnaeth y newid munud ola' ddim amharu ar baratoadau trylwyr Sepp ac fe lwyddodd y dwylo mawr i rwystro John Tochack ac ymosodwyr Cymru rhag taro cefn y rhwyd.

Mi gafodd ei gyd-chwaraewyr, gan gynnwys Karl-Heinz Rummenigge, fwy o hwyl arni gan sgorio ddwywaith heibio Dai Davies.

Roedd Sepp yn gwisgo ei grys ei hun ar gyfer y gêm gyfatebol yn yr Almaen yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Ond gwell peidio manylu gormod ar y gêm honno!

Image copyright Getty Images
Image caption Gobeithio y bydd golgeidwad go iawn Cymru yn dathlu efo'r tlws yma rhyw ddydd!