Twister Tywyn

Y twister dros Tywyn borema Image copyright Manon Steffan Ros

Mae'r awdures Manon Steffan Ros wedi postio llun ar ei thudalen Facebook ar 29 Medi yn dangos rhywbeth sy'n edrych fel trowynt bach yn chwythu dros ardal Tywyn, Meirionnydd.

Am chwarter wedi wyth fore Gwener gwelodd Manon y ffenomenon wrth fynd a'i phlentyn i'r ysgol. Arhosodd y ddau am rai munudau yn ei wylio.

Mae rhai wedi awgrymu mai gwynt yn tynnu dŵr o'r môr welodd Manon a'i mab, tra bod ambell un mwy sinigaidd yn damcaniaethu taw mwg yn codi o'r simne yw'r 'trowynt'.

Ond roedd Manon yn bendant mai yn uchel yn yr awyr oedd y ffurf, ac nid yn codi o'r tŷ oddi tano.