Datganoli rheilffyrdd: 'Datrysiad yn agos' medd Skates

Tren

Mae "datrysiad yn agos" mewn ffrae rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ynglŷn â gwasanaethau trenau i Gymru, yn ôl Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.

Roedd y pwerau yn ymwneud â phwy fyddai'n gyfrifol am wasanaethau trenau yng Nghymru a'r Gororau yn fod i gael ei ddatganoli yn gynharach eleni.

Bellach mae posibilrwydd i hynny beidio digwydd tan 2018.

Wrth wraidd y ffrae mae'r ddadl ynglŷn ag a ddylai'r Adran Drafnidiaeth roi £1bn i Lywodraeth Cymru dros gyfnod o 15 mlynedd.

Mae'r ddwy ochr wedi penderfynu bwrw ymlaen gyda'r broses dendro er mwyn penodi rhywun i redeg y gwasanaeth, er gwaetha'r ffaith nad oes cytundeb penodol yn ei le.

Image caption Mae'r trafodaethau wedi bod yn bositif yn ôl Ken Skates AC

Mae Mr Skates wedi cadarnhau bod tendrau terfynol wedi cael eu gwahodd ar gyfer masnachfraint reilffordd nesaf Cymru a'r Gororau. Dyma'r broses gyntaf o'i bath i gael ei threfnu gan Lywodraeth Cymru.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, bydd y gwasanaeth rheilffyrdd newydd yn arwain at newid mawr yn ansawdd y gwasanaeth fydd yn cael ei ddarparu yng Nghymru.

Ers mis Ionawr 2017, mae swyddogion a chwmnïau sy'n cyflwyno cynigion i redeg y gwasanaeth wedi bod yn trafod datrysiadau posib er mwyn dod o hyd i'r atebion fydd yn diwallu anghenion pobl Cymru a'r Gororau orau.

Dywedodd Mr Skates: "Mae ewyllys da ar y ddwy ochr er mwyn sicrhau bod y setliad yn gweithio i Gymru a'r Gororau, ac yn dilyn trafodaethau positif, mae datrysiad yn agos."

Y pedwar cwmni sydd yn y ras i gymryd y gwasanaeth drosodd yw Abellio Rail Cymru, Arriva Rail Wales, KeolisAmer a MTR Corporation (Cymru) Ltd.

Bydd cyhoeddiad ynglŷn â'r cais llwyddiannus yn y flwyddyn newydd.

Mae'r gwasanaethau ar hyn o bryd yn cael ei redeg gan Trenau Arriva Cymru.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol