Newidiadau i UKIP wrth i'r blaid edrych at y dyfodol

Cyn cynhadledd flynyddol UKIP yn Torquay dros y penwythnos, gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, Carl Roberts sy'n edrych ar ba newidiadau sydd ar y gweill i'r blaid wrth iddyn nhw edrych i'r dyfodol.

Ukip

Ar un lefel mi fydd y gynhadledd eleni yn debyg i'r gynhadledd yn Bournemouth y llynedd.

Fel yn 2016, fe fydd y blaid yn ethol arweinydd newydd, ond bydd yr ymgeisydd buddugol yn cymryd yr awenau dan amgylchiadau gwbl wahanol eleni.

Pan gafodd Diane James ei hethol ym mis Medi'r llynedd, roedd aelodau UKIP dal i ddathlu cyfrannu at Brexit, ond ers hynny mae'r cyfleoedd i ddathlu wedi bod yn brin.

Ffidil yn y to

Cyn diwedd y flwyddyn roedd Diane James wedi ymddiswyddo, gyda Paul Nuttall yn ei holynu.

Erbyn hyn mae Mr Nuttall wedi rhoi'r ffidil yn y to ar ôl cyfres o fethiannau etholiadol.

Methodd ag ennill isetholiad yn Stoke, ac fe deyrnasodd dros etholiadau cyngor trychinebus i'w blaid a welodd UKIP yn colli 145 o seddi ac ennill dim ond un yng Nghymru a Lloegr.

Fe aeth pethau o ddrwg i waeth yn yr etholiad cyffredinol ym mis Mehefin, gyda chanran pleidlais UKIP yn gostwng o 10.8% i 1.8% a'r blaid yn methu ag ennill yr un sedd yn Nhŷ'r Cyffredin.

Image caption Roedd Paul Nuttall yn arweinydd UKIP rhwng Tachwedd a Mehefin 2017

Mae nifer o fewn y blaid yn dweud fod UKIP wedi dioddef yn etholiadol oherwydd ei llwyddiant ei hun, ac mae eraill yn awgrymu nad oes gan y blaid bwrpas erbyn hyn o ganlyniad i'r bleidlais o blaid Brexit.

Beth bynnag yw'r rheswm, mae'r blaid yn mynd ati i wneud un newid sylfaenol sef lansio logo newydd "disglair sy'n edrych tuag at y dyfodol" yn ôl ffynonellau o fewn y blaid.

Logo newydd neu beidio, canlyniad yr etholiad ar gyfer arweinydd newydd fydd yn diffinio dyfodol y blaid.

'Ystyried gadael'

Mae 'na saith ymgeisydd: Henry Bolton, Jane Collins, David Kurten, Aidan Powles, John Rees-Evans, Anne Marie Waters a Peter Whittle.

Ffefryn y bwci yw Anne Marie Waters, ymgyrchydd gwrth-Islam dadleuol sydd wedi hollti'r blaid gyda'i hymgyrch ar gyfer yr arweinyddiaeth.

Mae cyn arweinydd y blaid, Nigel Farage wedi dweud y bydd "wedi canu" ar UKIP os yw Anne Marie Waters yn ennill, gydag adroddiadau y byddai Mr Farage yn lansio plaid newydd os yw hynny'n digwydd.

Deallir hefyd y byddai sawl aelod o UKIP yng Nghymru yn ystyried gadael y blaid os bydd Anne Marie Waters yn fuddugol.

Image caption Mae Anne Marie Waters yn un o saith ymgeisydd ar gyfer arweinyddiaeth y blaid

Yn ystod cynhadledd UKIP yn Doncaster yn 2014 roedd UKIP yn denu aelodau newydd, ac fe gyhoeddodd Nigel Farage fod Mark Reckless wedi gadael y Ceidwadwyr ac ymuno ag UKIP.

Erbyn hyn mae Mr Reckless wedi gadael y blaid ac yn pleidleisio gyda'r grŵp Ceidwadol fel AC annibynnol yn y Cynulliad - ac os mai Anne Marie Waters sy'n ennill yr arweinyddiaeth, mi fydd rhagor yn gadael y penwythnos hwn.

Pynciau Cysylltiedig