Grantiau i ddatblygu artistiaid neu fandiau yng Nghymru

Baner Image copyright Julia Millington
Image caption Mae'r rhai tu ôl i'r cynllun eisiau ceisiadau gan gerddorion sy'n ysgrifennu a chynhyrchu deunydd gwreiddiol

Mae cynllun sy'n helpu artistiaid cerddorol neu fandiau i ddatblygu yng Nghymru yn galw am geisiadau unwaith eto eleni.

Rhan o brosiect Gorwelion yw'r Gronfa Lawnsio ac fe all y rhai sydd yn llwyddiannus dderbyn hyd at £2,000 gydag uchafswm o 20 o grantiau ariannol ar gael.

Fe gychwynnodd Gorwelion yn 2014 ac mae'n bartneriaeth rhwng BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Yn 2015 y dechreuodd y Gronfa Lawnsio.

Mae'r gronfa yn addas ar gyfer yr artistiaid sydd newydd gychwyn ar eu taith gerddorol ac ymhlith y rhai sydd wedi elwa yn y gorffennol mae Band Pres Llareggub, Y Reu a'r Eira.

Fe aethon nhw ati i recordio albwm newydd ar ôl cael arian gan y gronfa.

Image copyright Julia Millington
Image caption Fe ddechreuodd Gorwelion yn 2014

"Mae'r Gronfa Lawnsio wedi galluogi ni allu talu am stiwdio recordio ac wedi bod yn hwb fawr i ni allu mynd ati i gynhyrchu albwm newydd flwyddyn yma" meddai Owain Roberts.

"Ni fuasai albwm wedi digwydd y flwyddyn yma oni bai am y cymorth ariannol a gafwyd o'r Gronfa Lawnsio."

Band arall oedd yn llwyddiannus yn eu cais oedd Chroma o Gaerdydd.

"Mae'r Gronfa Lawnsio wedi bod yn wych i ni," meddai Liam Bevan o'r band.

"Oherwydd yr arian ychwanegol, ni wedi medru perfformio'n fyw yn fwy aml tra'n gwybod fe allwn ni recordio ein halbwm newydd heb unrhyw drafferth ariannol."

Er mwyn gwneud cais mae'n rhaid i'r bandiau neu artistiaid fod yn byw yng Nghymru ac yn ysgrifennu, cynhyrchu a pherfformio cerddoriaeth wreiddiol.

Mae'n bosib gwneud ceisiadau rhwng dydd Llun 2 Hydref a hanner nos 30 Hydref.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol