Carchar i ddyn o Gasnewydd am ladd dyn mewn ymosodiad

richard wallis Image copyright Heddlu Gwent

Mae dyn wedi ei garcharu am oes yn dilyn llofruddiaeth dyn mewn ymosodiad yng Nghasnewydd ddechrau'r flwyddyn.

Cafodd Jan Jedrzejewski, 41 oed, ei ddarganfod yn anymwybodol ar Ffordd Keene yn y ddinas ar 12 Ionawr eleni.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd bod Mr Jedrzejewski wedi dioddef anafiadau "difrifol" a bu farw o'i anafiadau yn Ysbyty Brenhinol Gwent y diwrnod canlynol.

Cafwyd Richard Wallis, 43, yn euog gan reithgor yn gynharach mis Medi o lofruddiaeth Mr Jedrzejewski.

Cario arf

Roedd Wallis wedi cicio Mr Jedrzejewski wrth iddo orwedd ar y llawr.

Clywodd y llys fod yna wrthdaro wedi bod rhwng Wallis a Mr Jedrzejewski ar y noson dan sylw.

Roedd Wallis wedi dadlau ei fod wedi cael ei annog gan eraill i ymladd gyda Mr Jedrzejewski.

Dywedodd bargyfreithiwr yr amddiffyniad, Paul Lewis QC, fod eraill wedi taro Mr Jedrzejewski i'r llawr cyn i Wallis gyrraedd lleoliad y digwyddiad.

Image copyright Llun Teulu
Image caption Bu farw Jan Jedrzejewski yn yr ysbyty wedi'r digwyddiad

Ond ni wnaeth y barnwr, Syr John Griffith Williams, dderbyn hyn, gan ddweud fod Wallis hefyd wedi arfogi'i hun gyda bar - ond ni chafodd y gwrthrych ei ddefnyddio yn yr ymosodiad.

Fe gyfaddefodd Wallis hefyd i ddau gyhuddiad o wyrdroi cwrs cyfiawnder ar ôl ceisio cael tystion i newid eu datganiadau a gwaredu ei ddillad wedi'r noson, ond ni fydd yn cael ei gosbi am y troseddau hyn.

Bydd Shaquille Crosdale, 19, Callum Banton, 18, a llanc 17 mlwydd oed na ellir ei enwi, i gyd o Gasnewydd, yn wynebu achos llys ar ddyddiad sydd eto i'w gadarnhau, ar ôl i achos blaenorol am lofruddiaeth fethu.

Bydd Richard Wallis yn treulio o leiaf 16 mlynedd dan glo.

Pynciau Cysylltiedig