'Cyfle wedi ei golli' i achub bywyd bachgen 12 oed

Ryan Morse Image copyright Llun Teulu
Image caption Bu farw Ryan Morse ym mis Rhagfyr 2012

Clywodd cwest fod cyfle wedi ei golli i achub bywyd bachgen 12 oed fu farw o glefyd Addison.

Bu farw Ryan Morse yn ei gartref ym Mrynithel, Blaenau Gwent ym mis Rhagfyr 2012, wedi pedwar mis o salwch heb ddiagnosis.

Roedd wedi ei daro'n wael ym mis Gorffennaf 2012, ac fe aeth ei fam ag e at y meddyg ar sawl achlysur.

Cofnododd uwch grwner Casnewydd, David Bowen iddo farw o achosion naturiol.

Dywedodd: "Fe fethwyd cyfle i roi triniaeth iddo fyddai wedi achub ei fywyd."

Ychwanegodd nad oedd Addinson yn afiechyd yr oedd meddygon teulu'n dod ar ei draws fel arfer, ond dywedodd: "Wnaeth y doctoriaid na'r rhieni ddim teimlo ei bod yn angenrheidiol cyfeirio Ryan i'r ysbyty lle y gallai gwir natur ei salwch fod wedi cael diagnosis."

Image copyright Wales News Service
Image caption Cafwyd y meddygon Joanna Rudling a Lindsay Thomas yn ddieuog o gyhuddiad o ddynladdiad yn 2016

Dywedodd y patholegydd ymgynghorol, Yvette Cloette wrth y cwest y gellid bod wedi osgoi marwolaeth Ryan.

"Mae Addison yn gyflwr y gellid ei drin a'i atal os yw'n cael ei adnabod," meddai.

Mae dau feddyg oedd wedi ymwneud â salwch Ryan, Joanna Rudling a Lindsay Thomas, eisoes wedi eu cael yn ddieuog o ddynladdiad.

'Methu yn eu dyletswydd'

Y tu allan i'r llys, dywedodd chwaer Ryan, Christina Morse: "Hoffwn ddiolch i bawb fu'n rhan o achos Ryan.

"Heddiw, wedi pum mlynedd hir, mae'r crwner wedi dod i'r casgliad fod Ryan wedi marw o achosion naturiol, ac y gellid bod wedi osgoi ei farwolaeth, sy'n golygu ein bod ni'n teimlo fod y doctoriaid wedi methu yn eu dyletswyddau i ofalu am Ryan."

Pynciau Cysylltiedig