National Action: Heddlu'n rhyddhau dau ddyn o Abertawe

National Action

Mae heddlu gwrthderfysgaeth wedi rhyddhau pum dyn, gan gynnwys dau o Abertawe, gafodd eu harestio fel rhan o ymchwiliad i'r grŵp eithafol asgell dde, National Action.

Roedden nhw ymysg 11 o bobl gafodd eu harestio ddydd Mercher gan Unedau Gwrth Derfysgol gogledd-ddwyrain a gogledd-orllewin Lloegr.

Mae'r ddau ddyn o Abertawe sydd yn 23 a 28 oed, bellach wedi eu rhyddhau wrth i'r heddlu gynnal ymchwiliadau pellach.

Mae chwe pherson yn parhau i gael eu holi gan heddlu gwrthderfysgaeth gogledd orllewin Lloegr.

Gwahardd dau grŵp arall

Cafodd pob un o'r dynion eu harestio ar amheuaeth o fod yn aelodau o National Action, y grŵp adain dde cyntaf i gael ei wahardd yn y DU.

Yn gynharach yn y mis cafodd dyn 32 oed o Bowys gael ei arestio ar amheuaeth o fod yn aelod o'r un grŵp.

Gallai bod yn aelod o'r grŵp - neu'n aelod o Scottish Dawn a NS131, grwpiau eraill sydd hefyd bellach wedi eu gwahardd - olygu cosb o hyd at 10 mlynedd yn y carchar.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cartref, Amber Rudd fod y grŵp yn "hiliol, gwrth-Semitaidd a homoffobig".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol