Gwaith gwrth-hudo Prifysgol Abertawe i atal pedoffiliaid

sgwrs ar y we

Bydd deunydd i geisio atal plant rhag cael eu hudo ar y we gan bedoffiliaid yn cael ei lansio gan Brifysgol Abertawe.

Fe wnaeth ymchwilwyr astudio'r iaith a'r technegau gafodd eu defnyddio gan bobl oedd wedi'u dedfrydu o droseddau yn ymwneud â'r rhyngrwyd.

Dechreuodd y gwaith yn 2012, a hynny oherwydd diffyg gwaith yn y gorffennol ar dechnegau troseddwyr.

Bydd y deunydd Stop Time Online yn cael ei roi i weithwyr cymdeithasol ac mae'n cael ei brofi yng nghanolfannau gwasanaeth yr NSPCC yn Abertawe, Caerdydd a Phrestatyn.

Dros y pum mlynedd diwethaf mae 155 person yng Nghymru wedi eu hadrodd i'r heddlu am gyfarfod plentyn ar ôl eu hudo.

Image caption Yr Athro Nuria Lorenzo-Dus wnaeth arwain yr ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe

Fe wnaeth y tîm o Brifysgol Abertawe astudio sgyrsiau 200 o droseddwyr wnaeth hudo plant ar-lein. Mewn un achos dim ond 20 munud gymerodd hi i berswadio plentyn i gyfarfod.

Llynedd fe wnaeth 85 o blant yng Nghymru gysylltu â Childline ynglŷn â throseddau rhyw ar-lein - rhan o'r cynnydd o 24% mewn galwadau ar draws y DU.

Dywedodd Ruth Mullineux o NSPCC Cymru fod diogelwch ar-lein yn "fater mawr o ran diogelwch plant yn yr 21ain ganrif" a bod ymchwil ac addysg yn "hollbwysig" wrth warchod plant.

Yn 2016-17 fe wnaeth yr elusen gynnal 12,248 sesiwn gynghori ar draws y DU ar ddiogelwch ar-lein a cham-drin, cynnydd o 9% ar y flwyddyn gynt.

Dywedodd yr Athro Nuria Lorenzo-Dus o Brifysgol Abertawe, wnaeth arwain yr ymchwil: "Mae hudo plant ar y we yn un o'r bygythiadau troseddol ar-lein mwyaf llechwraidd i'n cymdeithas sifil.

"Mae'r prosiect yma'n helpu i ddiogelu dyfodol digidol rhai o aelodau mwyaf gwerthfawr a bregus ein cymdeithas."

Pynciau Cysylltiedig