Fan yn disgyn 200m oddi ar lôn fynyddig yn y canolbarth

B4391 Image copyright Google
Image caption Mae'r B4391 yn ffordd wledig sy'n nadreddu drwy'r Berwyn

Mae fan wedi plymio 200m oddi ar ochr mynydd mewn gwrthdrawiad ar ffordd yn y canolbarth.

Cafodd yr heddlu, gwasanaeth ambiwlans, a'r gwasanaethau achub mynydd eu galw i'r digwyddiad ar ffordd y B4391 tua 08:40 fore Iau.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed Powys eu bod yn delio â gwrthdrawiad rhwng fan a lori ar y ffordd rhwng Y Bala, Gwynedd a Llangynog, Powys.

Dywedodd y gwasanaeth ambiwlans fod un dyn wedi ei gludo mewn ambiwlans awyr i ysbyty yn yr Amwythig, a'i fod mewn cyflwr sefydlog.

Yn eu datganiad nhw, dywedodd yr heddlu fod y dyn wedi cael anaf i'w ben, ond nad oedd hi'n ymddangos fod bygythiad i'w fywyd.

Image caption Cafodd y dyn ei gludo mewn hofrennydd i ysbyty Amwythig

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y gwrthdrawiad i gysylltu gydag Uned Plismona Ffyrdd y Drenewydd ar 101.

Mae ffordd y B4391 bellach wedi ailagor.