Bachgen, 15, o ardal Y Fflint yn euog o dreisio dwy ferch

Llys Ynadon Wrecsam

Mae bachgen 15 oed, a dreisiodd ddwy ferch, wedi cael ei roi o dan glo am 24 mis ar ôl i lys glywed fod 'na risg uchel y gallai droseddu eto.

Roedd y bachgen o ardal Y Fflint, na ellir cyhoeddi ei enw, yn crio pan gafodd ei ddedfrydu yn Llys Ieuenctid Wrecsam ar ôl i ddau achos gwahanol ei gael yn euog o droseddau rhyw.

Cyn iddo gael ei ddedfrydu, dywedodd y bachgen ifanc wrth y llys ei fod wedi "gadael i lawr pawb yn yr ystafell hon - fi fy hun, fy nheulu a fy ngweithiwr cymdeithasol".

Ond dywedodd y Barnwr Gwyn Jones y dylai fod wedi rhannu'r farn yna'n gynt, yn enwedig gan ei fod wedi gorfodi'r ddwy ferch ifanc i ail-fyw eu profiadau drwy droi tystiolaeth yn y llys.

'Bygythiad i eraill'

Mewn datganiad gafodd ei ddarllen yn y llys, dywedodd y ferch 15 oed ei bod hi'n ei chael hi'n anodd cysgu'n iawn a'i bod hi'n teimlo paranoia os oedd rhaid iddi gerdded adre ar ei phen ei hun.

"Ddylai'r hyn ddigwyddodd i mi fyth ddigwydd i unrhyw un - mae e'n fygythiad i eraill," meddai.

Wrth ei ddedfrydu dywedodd y Barnwr Jones ei fod yn amlwg yn ddyn ifanc galluog ac abl, ac y gallai fod wedi cyflawni llawer, ond nad oedd wedi derbyn y cyngor gafodd ei gynnig iddo gan y swyddogion troseddu ifanc wnaeth gyfweld ag o wrth baratoi'r adroddiad dedfrydu.

"Rydych chi'n parhau i drin eich hun fel dioddefwr, a dydych chi ddim yn dangos unrhyw edifeirwch o gwbl," meddai.