Cyngor Pen-y-bont yn talu £2m mewn budd-daliadau ar gam

Tai Image copyright PA

Mae'n bosib fod Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr wedi talu gwerth £2m o fudd-daliadau tai yn anghywir, yn ôl adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru.

Yr amcangyfrif yw bod £1.9m o'r taliadau wedi digwydd oherwydd "camgymeriad dynol" yn 2016-17.

Roedd rhai o'r taliadau yn fwy nag y dylen nhw fod, tra bod rhai eraill yn is na'r swm dyledus.

Mae BBC Cymru wedi gofyn i'r cyngor am ymateb.

Gwella hyfforddiant

Fe edrychodd Swyddfa Archwilio Cymru ar 45 o achosion budd-daliadau tai ym Mhen-y-bont a darganfod bod 11 ohonyn nhw yn 2016-17 yn anghywir.

Roedd y taliadau anghywir yn amrywio rhwng 30c a £1,889.

Mae'r adroddiad yn dweud mai "camgymeriad dynol" oedd yn gyfrifol.

Yn ôl y Swyddfa Archwilio, dylai'r cyngor wella hyfforddiant i staff ac ystyried ad-dalu'r rhai na chafodd ddigon o fudd-dal.

Image copyright JAGGERY/GEOGRAPH
Image caption Bydd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn trafod yr adroddiad ddydd Iau

Maen nhw hefyd yn dweud y dylai'r awdurdod benderfynu a fyddan nhw'n ceisio hawlio arian yn ôl gan bobl gafodd fwy o fudd-dal nag oedd yn ddyledus iddyn nhw.

Fe olygodd camgymeriad ar daenlen fod un swyddog cyngor wedi cael £2,454 o arian ychwanegol tuag at ei "becyn gadael" pan adawodd y swyddog y cyngor y llynedd.

Bydd Cyngor Pen-y-bont yn ystyried yr adroddiad ddydd Iau.