Cynulleidfa S4C yn 'haeddu gwell' nag ailddarllediadau

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Yn ôl Ian Jones, mae cynulleidfa S4C yn "haeddu gwell"

Mae cynulleidfa S4C yn haeddu gwell na'r ganran uchel o ailddarllediadau ar y sianel, yn ôl y prif weithredwr sydd ar fin gadael ei swydd.

Mae Ian Jones wedi bod yn bennaeth ar y sianel am bum mlynedd a hanner.

Yn 2016, dywedodd wrth bwyllgor yn y Cynulliad bod 57% o raglenni'r sianel wedi cael eu dangos o'r blaen - ffigwr a oedd, meddai, yn "rhy uchel".

Erbyn hyn, mae 63% o'r rhaglenni yn ailddarllediadau, a dywedodd wrth raglen Manylu BBC Radio Cymru ei bod hi i eraill farnu a oedd hwn yn farc du yn erbyn ei gyfnod wrth y llyw.

Image caption Y llynedd fe ddywedodd Ian Jones bod gormod o ailddarllediadau ac nad oedd yn gwybod sut y byddai modd rheoli'r sefyllfa os oes yna fwy o doriadau

Gofynnwyd iddo a oedd y gynulleidfa yn haeddu gwell.

"Yn bersonol dwi'n meddwl eu bod nhw. Dwi ddim yn licio bod yr ailddarllediadau i fyny dros 50%," meddai.

"Yn nyddiau cynnar S4C - ac mi oeddwn i'n rhan o'r tîm wnaeth lansio'r sianel - mi roedd ganddon ni darged o 20% o ailddarlledu, ond roedd hynny mewn cyfnod o ddarlledu 22 o oriau'r wythnos.

"Mi faswn i'n lecio dod â'r ffigwr hwnnw i lawr a rhoi lot mwy o gynnwys gwreiddiol ar S4C."

'Diwedd i'r toriadau'

Mae bron i £50m wedi ei dorri o gyllideb S4C rhwng 2011 a 2018.

Ar gais Llywodraeth y DU, bydd cyn-gyfarwyddwr rhaglenni S4C, Euryn Ogwen, yn arwain adolygiad i rôl a chylch gorchwyl y sianel.

Mae Mr Jones wedi galw am ddiwedd i'r toriadau ariannol.

Dywedodd: "Dwi'n gobeithio y bydd cylch gorchwyl S4C yn newid. Dwi'n gobeithio, allan o'r adolygiad, y bydd 'na broses glir a thryloyw i benderfynu ar ariannu S4C yn y dyfodol, yn hytrach na bod S4C yn dioddef o doriadau mympwyol blynyddol."

Image copyright S4c
Image caption Bydd Owen Evans yn dechrau ar ei waith ym mis Hydref

Mae Mr Jones hefyd wedi dweud na ddylid barnu perfformiad y sianel ar ffigyrau gwylio yn unig.

Mae cynulleidfaoedd i'w rhaglenni ar y gwasanaeth teledu Cymraeg traddodiadol ledled y DU wedi gostwng i 9.1m o'r 9.9m y flwyddyn flaenorol.

'Elfen o risg'

Owen Evans, un o brif weision sifil Llywodraeth Cymru, fydd yn olynu Ian Jones fel y prif weithredwr. Ef fydd y pedwerydd yn y rôl mewn saith mlynedd.

Mae cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones, wedi dweud bod hi'n bosib bod "elfen o risg" yn ei benodiad, ond nad yw'n gam mor anarferol â hynny.

"Os edrychwch chi ar brif weithredwyr sianeli eraill ym Mhrydain, mae prif weithredwr ITV yn dod o du allan i'r byd darlledu, dydy hyn ddim yn beth newydd.

"Be' 'da chi'n edrych amdano fo ydy dealltwriaeth o'r heriau, profiad a gallu i ddehongli'r heriau yna a'u gweithredu nhw, profiad rheoli da, profiad a gallu i ymwneud â phobl."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Faint o risg oedd penodi cadeirydd o'r tu allan i'r byd darlledu? Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C, sy'n ateb

Wrth edrych i'r dyfodol, dywedodd Ian Jones y bydd yn rhannu ei amser rhwng Cymru a'r Unol Daleithiau, a'i fod yn gadael S4C mewn sefyllfa gryfach.

"Be 'dan ni wedi trio ei neud dros y blynyddoedd ydi troi popeth ar ei ben, cwestiynu popeth yn sgil y toriadau ariannol, trio newid pethau a thrio creu mwy o sefydlogrwydd yn y sector, a dwi'n meddwl ein bod ni wedi gwneud hynny."

Mae rhaglen Manylu am 12:30 ar BBC Radio Cymru ddydd Iau 28 Medi.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol