Carcharu dyn o Gaernarfon am dreisio dynes ym Mangor

Ymosodiad Image copyright Google
Image caption Digwyddodd yr ymosodiad ar lôn gefn oddi ar stryd fawr Bangor

Mae dyn o Gaernarfon wedi ei garcharu am saith mlynedd am dreisio dynes yng nghanol Bangor.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod Steffan Shammer Donaldson, 38, wedi ymosod ar y wraig, oedd yn ei 60au, ar lôn gefn yn agos i stryd fawr Bangor, a hynny wrth i bobl gerdded i'r gwaith.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parri fod Donaldson wedi ei thrin hi fel "darn di-werth o gig" yn ystod yr ymosod ar 22 Mawrth y llynedd.

Clywodd y llys ei fod wedi ei thwyllo i'r lôn, cyn ymosod arni'n rhywiol fwy nag unwaith.

Funudau wedi'r ymosodiad, cafodd y diffynnydd ei ddal ar deledu cylch cyfyng yn cerdded i lawr y stryd ac yn codi bawd ar rywun roedd yn ei nabod.

Cafodd y ddynes ei gadael yn hanner noeth ac yn crio, cyn i aelod o'r cyhoedd ei helpu a galw'r heddlu.

'Celwydd'

Dywedodd y Barnwr Parry fod y diffynnydd wedi dweud celwydd wedi iddo gael ei arestio, gan orfodi'r ddynes i ail-fyw'r profiad yn yr achos, a oedd wedi bod yn anodd iawn iddi.

Ar un adeg, fe wnaeth y diffynnydd gyhuddo'r ddynes o'i ddenu o i gyflawni gweithred ryw, cyn iddi ei fygwth o a chyllell a dwyn wrtho.

Ond dangosodd ymchwiliad yr heddlu fod y cyhuddiadau'n ffug, ac nad oedd arian wedi ei gymryd oddi arno.

Dywedodd y Barnwr Parry ei fod yn ymwybodol fod Donaldson yn fregus, a bod ganddo broblemau iechyd meddwl, ond bod meddyginiaeth yn ei helpu.

Yn ogystal â dedfryd o saith mlynedd dan glo, mae'r diffynnydd wedi ei wahardd rhag gwneud unrhyw gysylltiad â'r ddynes am weddill ei oes.

Pynciau Cysylltiedig