Dyn 70 oed o Borthmadog yn euog o droseddau rhyw

Llys y Goron Caernarfon Image copyright Google

Mae dyn 70 oed o Borthmadog wedi ei gael yn euog o 11 cyhuddiad yn ymwneud â throseddau rhyw yn erbyn tair merch ifanc.

Yn Llys y Goron Caernarfon, roedd y rheithgor yn unfrydol wrth gael Leslie Brindle - dyn priod a chyn bobydd o Stryd Madog, Porthmadog - yn euog o bob cyhuddiad yn ei erbyn.

Roedd y cyhuddiadau'n ymestyn dros gyfnod o 30 mlynedd ac yn cynnwys saith cyhuddiad o ddinoethi ei hun, un o anweddustra gyda phlentyn a thri o ddenu plentyn i gymryd rhan mewn gweithred ryw.

Wrth roi mechnïaeth i Brindle tan 20 Hydref, rhybuddiodd y cofnodwr Wyn Lloyd Jones ei fod yn wynebu cyfnod dan glo.

Mae o hefyd wedi ei orchymyn i arwyddo'r gofrestr troseddwyr rhyw.

Pynciau Cysylltiedig