Cyflwyno cais Abertawe am Ddinas Diwylliant y DU

Logo Abertawe 2021 Image copyright Abertawe 2021
Image caption Mae gan y cais 29 o bartneriaid, gan gynnwys Clwb Pêl-droed Abertawe, rhanbarth rygbi'r Gweilch, Llywodraeth Cymru a BBC Cymru

Sioe gerdd wedi'i ysbrydoli gan y ffilm Twin Town a chreu fersiwn newydd o un o ganeuon Bonnie Tyler - dyna rai o'r syniadau fydd ymhlith rhaglen Abertawe os fyddan nhw'n llwyddo i ennill teitl Dinas Diwylliant 2021.

Bydd tîm Abertawe yn cyflwyno'r cais yn ffurfiol yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn hwyrach ddydd Iau.

Nod y ddinas yw denu 1.1m o ymwelwyr ychwanegol a rhoi hwb o £31m i'r economi leol os yw'n ennill.

Mae Abertawe yn cystadlu yn erbyn pedair dinas arall, gyda'r enillydd yn cael ei chyhoeddi ym mis Rhagfyr.

Image caption Mae'n 20 mlynedd ers i'r ffilm eiconig Twin Town gael ei ryddhau

Dywedodd Marc Rees, o'r tîm, eu bod wedi penderfynu bod yn fwy blaengar ac yn llai hiraethus, wrth drio defnyddio hiwmor a phersonoliaeth unigryw pobl leol.

"Rwy'n credu mai dyma'r amser. Mae'n bryd i Abertawe ddisgleirio ac rydym yn barod i gyflwyno rhaglen gyffrous iawn a fydd yn tynnu sylw'r DU a'r byd," meddai.

"Yn aml mae Abertawe yng nghysgod Caerdydd - felly mae'n hen bryd dangos ein dawn."

Mae rhai o'r awgrymiadau cynnar ar gyfer y rhaglen waith yn cynnwys:

  • Michael Sheen: Yr actor o Port Talbot yn cynnal cynhyrchiad newydd o'r enw Sally Rhubarb mewn lleoliadau o amgylch y ddinas;
  • Sioe Gerdd newydd: Perfformiad yng nghanol y ddinas wedi'i ysbrydoli gan y ffilm Twin Town dan gyfarwyddiad Kevin Allen;
  • Bonnie Tyler: Ail-greu cân fwyaf Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, ar dywod Abertawe;
  • Owen Sheers: Cynhyrchiad theatrig newydd gan y bardd a'r dramodydd ar sail ymchwil academaidd i'r we dywyll.

Dywedodd Eluned Haf o Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru bod cyfle unigryw i adrodd stori Cymru ac Abertawe i'r byd mewn cyfnod yn dilyn Brexit.

"Mae Dinas Diwylliant yn rhoi ffocws ar un man ond hefyd ar Gymru a Phrydain yn ehangach," meddai.

"Dwi'n meddwl bod rhoi cais hyderus am nid yn unig Abertawe ond diwylliant a chelfyddydau Cymru mewn cyd-destun Prydeinig a rhyngwladol yn gyfle gwych i ni, a dwi'n meddwl bod ni'n barod ar ei gyfer."

Image caption Y nod yw denu 1.1m o ymwelwyr ychwanegol a rhoi hwb o £31m i'r economi leol

Ynghyd ag Abertawe, mae pedair dinas arall wedi cyrraedd y rhestr fer: Coventry, Paisley, Stoke-on-Trent a Sunderland.

Mae Graeme Farrow yn gyfarwyddwr artistig Canolfan Mileniwm Cymru, ond yn 2013 roedd yn gynhyrchydd gweithredol i ddinas Derry yng Ngogledd Iwerddon - dinas diwylliant cyntaf y DU.

Yn wreiddiol o Sunderland, mae'n cyfaddef ei fod yn teimlo braidd yn anghyfforddus ond ychwanegodd: "Dwi'n credu bod Abertawe yn trin y peth yn y ffordd gywir.

"Mae'n rhaid cael dinasyddion yr ardal i ddeall y newidiadau sydd ar y gweill, a rhoi'r cyfle iddyn nhw i wneud pethau fyddan nhw ddim fel arfer yn ei wneud, ac ennill sgiliau all gael eu defnyddio am weddill eu bywydau.

"Yn enwedig i bobl ifanc, mae'n gyfle i weld yr hyn all diwylliant a'r celfyddydau eu cynnig.

"Mae Abertawe mewn sefyllfa arbennig o dda, a - sori Sunderland - ond rwy'n gobeithio bydd Abertawe yn ennill!"

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol