Danny Wilson i adael y Gleision ar ddiwedd y tymor

Danny Wilson Image copyright BBC Sport

Mae rhanbarth rygbi Gleision Caerdydd wedi cadarnhau y bydd y prif hyfforddwr Danny Wilson yn gadael y clwb ar ddiwedd y tymor.

Dywedodd y clwb fod y gwaith o ddod o hyd i hyfforddwr newydd yn dechrau ar unwaith, ac y byddan nhw hefyd yn gwneud rhagor o benodiadau.

Yn ôl prif weithredwr y Gleision, Richard Holland, fe wnaeth Wilson wrthod telerau cytundeb newydd.

"Mae'n siomedig fod Danny wedi penderfynu peidio â derbyn cytundeb newydd ac felly ni fydd yn rhan o'n strategaeth wrth symud ymlaen," meddai.

"Byddwn yn dechrau ar y gwaith o ddod o hyd i olynydd ar unwaith a byddwn yn cysylltu ag unigolion allweddol er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud y penodiad cywir."

Yn ôl gwefan y clwb roedd Wilson yn cyfaddef fod ei benderfyniad yn un anodd ond dywedodd y bydd yn ymroi yn llwyr i'r clwb tra ei fod yn parhau yn ei waith.

Bydd gêm nesaf y Gleision yn erbyn Munster yn Iwerddon ddydd Sadwrn.

Pynciau Cysylltiedig