Clustnodi safle yn Nhywyn ar gyfer gweithwyr ffair

tywyn Image copyright Google
Image caption Mae'r safle ar dir fferm Gors Farm, ar gyrion Tywyn

Mae safle yn Nhywyn wedi'i glustnodi ar gyfer cynllun i ddatblygu cartrefi ar gyfer grŵp o deithwyr.

Mae'r cais am ganiatâd cynllunio i adeiladu 13 o gartrefi ar gyfer gweithwyr sioeau a'u teuluoedd yn golygu y byddant yn gallu byw o fewn tafliad carreg i'r ffair maent yn rheoli ger llaw.

Ar hyn o bryd mae gan y safle ar Gors Farm ganiatâd i ddatblygu motel, ond mae'r perchennog Charles Holden wedi gwneud cais i Gyngor Conwy am newid defnydd.

Ar hyn o bryd, mae'r unig safle o'r fath yng Ngogledd Cymru yn Wrecsam, ac yn ôl yr ymgynghorydd cynllunio Paul Stone, "mae hyn yn wahanol i draddodiad ffeiriau, digwyddiadau cymunedol a thwristiaeth ar hyd ardal arfordirol Gogledd Cymru".

Ar draws y wlad mae llawer o safleoedd wedi diflannu i wneud lle i gynlluniau ailddatblygu, ond yng Ngogledd Cymru nid oedd ardal o'r fath ar gael i'w ailddatblygu.

Cartrefi a'u busnesau yn un

Dywed Mr Stone fod gweithwyr ffeiriau yn yr un categori â sipsiwn, ond fod eu ffordd o fyw a'u diwylliannau'n wahanol.

"Mae eu ffordd o fyw yn gwneud eu cartrefi a cherbydau a'u busnesau yn un, felly mae angen darparu ar gyfer hynny" meddai.

"Ychydig iawn o gyfleoedd sydd ar gael i wneud hyn, ac mae maint tai confensiynol yn annigonol i storio offer fel hyn, felly mae angen safleoedd pwrpasol."

Yn ei ddatganiad, dywedodd Mr Stone hefyd fod traddodiadau o'r fath yn cael eu hadnabod fel "trefniant cartref y gaeaf", lle mae gweithwyr sioeau a'u teuluoedd yn treulio'r rhan fwyaf o'r flwyddyn yn teithio o gwmpas y wlad, ac yn setlo mewn un man dros fisoedd y gaeaf.

Pynciau Cysylltiedig