Cyfarfod i drafod safle sipsiwn Môn
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cyfarfod i drafod safle dros dro i sipsiwn ar Ynys Môn

27 Medi 2017 Diweddarwyd 08:18 BST

Daeth tua 50 o bobl i gyfarfod cyhoeddus yn Star ar Ynys Môn nos Fawrth i drafod cynlluniau i sefydlu man aros dros dro i sipsiwn ger y pentre'.

Mae nifer o bobl leol wedi mynegi pryder ynglŷn â'r cynllun, ond mae Cyngor Môn yn dweud bod dyletswydd statudol arnyn nhw i gynnig safle addas ar yr ynys.

Sion Tecwyn aeth i Star ar ran BBC Cymru.