Cyfeirio adroddiad ar fwrdd iechyd at gorff gwrth dwyll

Hospital bed Image copyright Getty Images

Mae pryderon am gytundebau gan un o fyrddau iechyd Cymru wedi eu cyfeirio ar y corff gwrth dwyll o fewn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Mewn adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru ym mis Gorffennaf, cafodd Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro ei feirniadu am gytundebau "allai fod yn anghyfreithlon".

Dyw'r cyfeirio ar Wasanaeth Gwrth Dwyll y GIG ddim yn ymwneud â dau gytundeb yn yr adroddiad, ond at ddau arall gafodd eu datgelu mewn ymchwiliad gan un o bwyllgorau'r Cynulliad.

Dywedodd cadeirydd y bwrdd, Maria Battle, bod yr adroddiad yn "peri pryder".

Yn ôl Graham Dainty, rheolwr Gwasanaeth Gwrth Dwyll GIG Cymru: "Gallaf gadarnhau bod materion a godwyd yn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru wedi cael eu cyfeirio atom ar gyfer ymchwiliad.

"Mae ymholiadau yn parhau."

Image caption Dywedodd cadeirydd y bwrdd, Maria Battle fod canfyddiadau'r adroddiad yn "peri pryder"

Mewn tystiolaeth ysgrifenedig i Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad, dywedodd Mr Dainty wrth y bwrdd fod dau gytundeb wedi cael eu cyfeirio ar Wasanaeth Gwrth Dwyll GIG Cymru ers i'r adroddiad gael ei gyhoeddi.

Ond mae BBC Cymru yn deall nad yw'r cytundebau yma yn gysylltiedig â chanfyddiadau adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru.

Fe gafodd y cytundebau eu cyfeirio at y corff yn dilyn adolygiad mewnol o ganlyniad i ganfyddiadau'r adroddiad.

Yn ei adroddiad, dywedodd yr Archwilydd Cyffredinol, Huw Vaughan Thomas bod y bwrdd iechyd mewn methu cydymffurfio gyda'i ofynion caffael ei hun wrth roi cytundebau ymgynghori i RKC Associates ym mis Tachwedd 2014 a Mehefin 2015, ac wedi methu sicrhau cadernid y broses gan arwain at gytundeb pellach yn cael ei roi yn Chwefror 2016.

Fe dalodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gyfanswm o £290,000 i RKC Associates am wasanaethau arweiniad adnoddau dynol dros gyfnod o 17 mis.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol