Gofyn cwestiwn i gynghorwyr Powys

Cyngor Powys Image copyright Cyngor Sir Powys
Image caption Bydd modd i aelodau'r cyhoedd sefyll o flaen y Cyngor llawn i ofyn eu cwestiwn o fis Hydref ymlaen

Bydd trigolion Powys yn gallu gofyn cwestiynau mewn cyfarfod llawn o'r cyngor llawn o fis Hydref ymlaen, fel rhan o fenter i gynnwys y cyhoedd.

Mae'r cyngor wedi cytuno i gynnwys cyfnod o 20 munud ar ddechrau pob agenda'r cyngor sir ar gyfer cwestiynau gan y cyhoedd.

Yr amod ydy bod angen i'r cwestiynau i fod yn gysylltiedig â Phowys a'r gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan y cyngor.

Yn gynharach eleni, fe ganiataodd y cyngor sir i aelodau o'r cyhoedd ofyn cwestiwn mewn cyfarfod o'r cyngor llawn am y tro cyntaf erioed fel rhan o arbrawf i wella cysylltiadau gyda thrigolion y sir.

Dywedodd y llefarydd "Mae nifer o'r cynghorwyr wedi dweud eu bod nhw wedi clywed dro ar ôl tro wrth ymgyrchu ar gyfer yr etholiad lleol ym mis Mai bod pobl am gael mwy o gyfleoedd i holi cynghorwyr a'r cabinet am eu gwaith.

Awydd rhoi cyfle

"Mae cynghorwyr etholedig eisoes yn cael gofyn cwestiynau i'r cabinet ar ddiwedd cyfarfodydd, cyhyd a'u bod nhw'n cyflwyno'r cwestiwn hwnnw yn ysgrifenedig yn gyntaf. Maen nhw wedyn yn cael gofyn cwestiwn atodol.

"Yn dilyn yr etholiad roedd y cabinet, yn enwedig yr arweinydd newydd, Rosemary Harries, yn awyddus i gynnig yr un peth i aelodau o'r cyhoedd."

"Felly bydd cyfle nawr i bobl gyflwyno eu cwestiwn, a gofyn cwestiwn atodol ar ôl yr ateb".

Bydd cyfarfod nesaf y cyngor llawn yn cael ei gynnal ar ddydd Iau, 19 Hydref a bydd angen cyflwyno'r cwestiynau erbyn 17:00 ar ddydd Mercher 4 Hydref i gael eu hystyried.